TIN HOẠT ĐỘNG TIN HOẠT ĐỘNG

Triển khai Dịch vụ công lĩnh vực Quản lý cạnh tranh sử dụng OpenCPS cho Bộ Công thương
Ngày đăng 25/12/2016 | 17:37

Ngày 25 tháng 12 năm 2016 vừa qua, Bộ Công thương đã khai trương Cổng dịch vụ công trực tuyến giúp người dân, doanh nghiệp gần chính quyền hơn.

Ngày 25 tháng 12 năm 2016 vừa qua, Bộ Công thương đã khai trương Cổng dịch vụ công trực tuyến giúp người dân, doanh nghiệp gần chính quyền hơn.

Dịch vụ công trực tuyến lĩnh vực quản lý cạnh tranh Bộ Công thương

Đóng góp vào thành công này, Công ty Cổ phần Phát triển nguồn mở và Dịch vụ FDS phát triển các dịch vụ công trực tuyến lĩnh vực quản lý cạnh tranh sử dụng OpenCPS. Một thành viên khác trong Cộng đồng OpenCPS là Công ty Cổ phần Giải pháp công nghệ Hải Phòng (HPTS) tham gia phát triển Cổng dịch vụ vụ công cho Bộ Công thương.

Danh sách thủ tục hành chính