TIN HOẠT ĐỘNG TIN HOẠT ĐỘNG

Tham gia triển khai dự án “Nâng cao khả năng sử dụng máy tính và truy nhập Internet công cộng tại Việt Nam”
Ngày đăng 27/05/2016 | 15:31

Ngày 27 tháng 5 năm 2016, Bộ Thông tin và Truyền thông cùng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch và Quỹ Bill & Melinda Gates phối hợp cùng nhà thầu tổ chức Hội thảo Báo cáo kết quả đánh giá kết quả 28 tỉnh bước đầu trong khuôn khổ dự án “Nâng cao khả năng sử dụng máy tính và truy nhập Internet công cộng tại Việt Nam”.

Ngày 27 tháng 5 năm 2016, Bộ Thông tin và Truyền thông cùng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch và Quỹ Bill & Melinda Gates phối hợp cùng nhà thầu tổ chức Hội thảo Báo cáo kết quả đánh giá kết quả 28 tỉnh bước đầu trong khuôn khổ dự án “Nâng cao khả năng sử dụng máy tính và truy nhập Internet công cộng tại Việt Nam”. Ông Lê Phú Cường – Phó Giám đốc công ty – đã có bài tham luận về hệ thống phần mềm trong công tác Tổng hợp linh hoạt báo cáo đa cấp về thông tin thư viện. Đồng thời bà Trần Thị Hoa – nhân viên phân tích nghiệp vụ - đã hỗ trợ cán bộ 28 tỉnh sử dụng thành thạo phần mềm sau 02 ngày tập huấn.

Thứ trưởng Huỳnh Vĩnh Ái phát biểu tại sự kiện

Phần mềm sử dụng ngôn ngữ lập trình PHP, hệ quản trị CSDL MySQL. Đối tượng sử dụng là Vụ Thư viện (Bộ VHTT&DL), các Sở VHTT&DL, các Quận/Huyện và Phường/Xã trên toàn quốc.