TIN HOẠT ĐỘNG TIN HOẠT ĐỘNG

Ông Lê Trung Nghĩa đến thăm và trao đổi về mô hình phát triển nguồn mở
Ngày đăng 17/03/2016 | 16:11

Ngày 27 tháng 3 năm 2016, ông Lê Trung Nghĩa – chuyên gia nguồn mở uy tín trong cộng đồng nguồn mở Việt Nam – đã đến thăm FDS.

Ông Lê Trung Nghĩa chia sẻ về OpenCPS

Sau khi tìm hiểu cách làm nguồn mở của FDS, ông đã có nhiều góp ý về mô hình phát triển và kinh doanh nguồn mở, đặc biệt về sản phẩm nguồn mở OpenCPS. Ông tin tưởng FDS sẽ trở thành đơn vị tiên phong trong phong trào nguồn mở tại Việt Nam.