TIN HOẠT ĐỘNG TIN HOẠT ĐỘNG

FDS trở thành thành viên VFOSSA
Ngày đăng 15/04/2016 | 16:18

Ngày 15 tháng 4 năm 2016, tại sự kiện “Gặp gỡ hội viên VFOSSA 2016” tổ chức tại tầng 7, toà nhà VAPA. Ông Nguyễn Hồng Quang – chủ tịch VFOSSA – đã trao giấy chứng nhận, chính thức kết nạp Công ty Cổ phần Phát triển nguồn mở và Dịch vụ FDS cho ông Trần Kiêm Dũng. Cùng đợt có 02 thành viên tập thể được kết nạp là Trung tâm Tin học – Bộ Khoa học và Công nghệ, Trung tâm Mạng máy tính – Đại học Bách khoa Hà Nội.

Ngày 15 tháng 4 năm 2016, tại sự kiện “Gặp gỡ hội viên VFOSSA 2016” tổ chức tại tầng 7, toà nhà VAPA. Ông Nguyễn Hồng Quang – chủ tịch VFOSSA – đã trao giấy chứng nhận, chính thức kết nạp Công ty Cổ phần Phát triển nguồn mở và Dịch vụ FDS cho ông Trần Kiêm Dũng. Cùng đợt có 02 thành viên tập thể được kết nạp là Trung tâm Tin học – Bộ Khoa học và Công nghệ, Trung tâm Mạng máy tính – Đại học Bách khoa Hà Nội.

Ông Nguyễn Hồng Quang trao giấy chứng nhận và kết nạp thành viên mới

Trong phạm vi buổi lễ, ông Trần Kiêm Dũng trình bày tham luận “Mô hình kinh doanh nguồn mở của Cộng đồng Phần mềm lõi dịch vụ công nguồn mở OpenCPS”. Bài tham luận được cộng đồng doanh nghiệp đánh giá rất cao với nhiều trao đổi. Ông Lê Trung Nghĩa đánh giá cách làm OpenCPS rất đúng mô hình phát triển và kinh doanh nguồn mở, cá nhân ông hoàn toàn ủng hộ.

Ông Trần Kiêm Dũng trình bày tham luận