TIN HOẠT ĐỘNG TIN HOẠT ĐỘNG

Chuẩn hoá Web Services và đưa ra bộ tiêu chuẩn tích hợp giữa OpenCPS với các hệ thống ngoài
Ngày đăng 29/03/2017 | 15:02

Hiện nay, Phần mềm lõi dịch vụ công nguồn mở OpenCPS đã tích hợp với rất nhiều dịch vụ như: Chữ ký số cán bộ (của Ban Cơ yếu Chính phủ), Chữ ký số doanh nghiệp (của 09 nhà cung cấp), Cổng thanh toán điện tử Quốc gia KeyPay, Cổng thanh toán điện tử VTCPay, Tổng đài tin nhắn SMS (của Công ty ePacific), Dịch vụ Chuyển phát nhanh VNPost (của Tổng công ty Bưu chính Việt Nam), ...

Hiện nay, Phần mềm lõi dịch vụ công nguồn mở OpenCPS đã tích hợp với rất nhiều dịch vụ như: Chữ ký số cán bộ (của Ban Cơ yếu Chính phủ), Chữ ký số doanh nghiệp (của 09 nhà cung cấp), Cổng thanh toán điện tử Quốc gia KeyPay, Cổng thanh toán điện tử VTCPay, Tổng đài tin nhắn SMS (của Công ty ePacific), Dịch vụ Chuyển phát nhanh VNPost (của Tổng công ty Bưu chính Việt Nam), ...

Đồng thời, trong quá trình các doanh nghiệp trong Cộng đồng OpenCPS triển khai cho các khách hàng trong các dự án cụ thể cũng đã tích hợp với các hệ thống bên ngoài, các ví dụ tiêu biểu như:

  • Các dịch vụ công trực tuyến lĩnh vực đường thuỷ nội địa (triển khai tập trung tại Cổng dịch vụ công trực tuyến Bộ GTVT) tích hợp với Phần mềm nghiệp vụ iRiver (triển khai tại Cục ĐTNĐ VN)
  • Các dịch vụ công trực tuyến lĩnh vực hàng hải tích hợp với Cổng Một cửa quốc gia (tham gia Cơ chế Một cửa quốc gia)
  • Các dịch vụ công trực tuyến lĩnh vực cuản lý cạnh tranh tích hợp với Cổng dịch vụ công trực tuyến Bộ Công thương.
  • Các dịch vụ công trực tuyến cho các Sở, các Quận/Huyện tích hợp với Phần mềm Một cửa điện tử liên thông Epar.

Sau một thời gian theo dõi, các dự án chạy ổn định, đem lại hiệu quả cao cho khách hàng. Đơn vị triển khai là các doanh nghiệp trong Cộng đồng OpenCPS tiến hành đóng góp mã nguồn (những phần phát triển thêm, đặc thù cho từng dự án cụ thể) ngược trở lại cho kho mã nguồn của OpenCPS. Để đảm bảo trong thời gian tới đây, các doanh nghiệp triển khai OpenCPS không phải tích hợp riêng lẻ theo từng trường hợp cụ thể (với các phần mềm nghiệp vụ cụ thể), dưới sự dẫn dắt của TS Tạ Tuấn Anh (kiến trúc sư trưởng của OpenCPS) đội ngũ Core Team của OpenCPS đã tiến hành phân tích, thiết kế các bộ tiêu chuẩn kết nối giữa OpenCPS với: Cổng Một cửa quốc gia, Phần mềm nghiệp vụ chuyên ngành, Phần mềm Một cửa điện tử liên thông (của địa phương). Dự kiến các bộ tiêu chuẩn tích hợp này sẽ được công bố vào tháng 4/2017 trên Wiki (nơi lưu trữ toàn bộ thiết kế của OpenCPS).