TIN HOẠT ĐỘNG TIN HOẠT ĐỘNG

Bộ KHCN, Bộ TTTT ủng hộ và đồng hành cùng Cộng đồng IOCV
Ngày đăng 06/04/2017 | 10:40

Mới đây, vào ngày 30/3/2017, Bộ Khoa học và Công nghệ cũng chính thức có công văn nói rõ Bộ Khoa học và Công nghệ bảo trợ cho IOCV trong các hoạt động phù hợp với mục tiêu đã đặt ra và phù hợp với các quy định của pháp luật; đồng thời giao Vụ công nghệ cao làm đầu mối liên hệ, phối hợp công tác, trao đổi các thông tin cần thiết về các quỹ KH&CN, các chương trình KH&CN cấp Quốc gia.

Là cộng đồng từ nguyện và mở, được đề xuất bởi Viện Tin học Doanh nghiệp (VCCI-ITB), Công ty Cổ Phần Phát triển nguồn mở và dịch vụ FDS; Viện nghiên cứu Điện tử, Tin học, Tự động hóa (VIELINA); Công ty CP NetNam; Công ty CP Công nghệ Công nghiệp Bưu chính Viễn thông (VNPT Technology). Cộng đồng Mở IoT Việt Nam (viết tắt là IOCV) được thành lập với sứ mệnh “Tập hợp nguồn lực xã hội trong việc phát triển IoT  mở, chia sẻ tự do, miễn phí cho cộng đồng doanh nghiệp và người tiêu dùng Việt Nam trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư đang diễn ra sôi động trên toàn cầu”.

Dù mới thành lập nhưng Cộng đồng Mở IoT Việt Nam đã nhận được sự quan tâm và hưởng ứng tham gia của các công ty lớn nhỏ hoạt động trong nhiều lĩnh vực, đặc biệt là CNTT. Sau 1 tháng vận động, dưới sự bảo trợ, đồng hành của VCCI và đối tác cộng đồng là Câu lạc bộ Phầm mềm tự do nguồn mở Việt Nam (VFOSSA) cùng Hiệp hội Internet Việt Nam (VIA), Cộng đồng Mở IoT Việt Nam đã kết nạp 21 đơn vị, công ty thành viên.

Ngày 15/03/2017, Bộ Thông tin và Truyền thông đã có văn bản ủng hộ Cộng đồng IOCV, hoan nghênh những sáng kiến thúc đẩy sự phát triển mạnh mẽ IoT và  ứng dụng IoT ở Việt Nam; ủng hộ sứ mệnh và mục tiêu hoạt động của IOCV vì sự phát triển chung của IoT ở Việt Nam. Qua đó IOCV sẽ góp phần hỗ trợ Bộ TT&TT trong công tác xây dựng chính sách thúc đẩy CNTT & TT nói chung, đồng thời hỗ trợ phát triển IoT và các ứng dụng trong xã hội. Bộ TT&TT sẵn sàng hỗ trợ các hoạt động của IOCV.

Mới đây, vào ngày 30/3/2017, Bộ Khoa học và Công nghệ cũng chính thức có công văn nói rõ Bộ Khoa học và Công nghệ bảo trợ cho IOCV trong các hoạt động phù hợp với mục tiêu đã đặt ra và phù hợp với các quy định của pháp luật; đồng thời giao Vụ công nghệ cao làm đầu mối liên hệ, phối hợp công tác, trao đổi các thông tin cần thiết về các quỹ KH&CN, các chương trình KH&CN cấp Quốc gia.

Không chỉ tìm kiếm sự ủng hộ từ các cơ quan chính phủ. Cộng đồng IOCV đã liên tục có các buổi họp kỹ thuật theo nhóm chuyên môn được đề xuất từ FDS, Netnam, VNPT Technology; đồng thời tổ chức hội thảo chuyên đề với Trung tâm Quan trắc môi trường (Bộ TNMT) để tìm hiểu nhu cầu, đề xuất giải pháp IoT phục vụ quan trắc môi trường và làm việc Tập đoàn DELCO về các giải pháp IoT trong trang trại.

Công văn của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc bảo trợ cho IOCV

Công văn của Bộ Khoa học và Công nghệ bảo trợ cho IOCV

Bà Lê Hồng Anh - Phó Giám đốc trung tâm Quan trắc môi trường giới thiệu về hiện trạng nhu cầu đối với quan trắc môi trường

Ông Trần Kiêm Dũng - Giám đốc FDS trao đổi một số giải pháp nguồn mở ứng dụng cho quan trắc môi trường

Cộng đồng IOCV làm việc với tập đoàn DELCO

Ông Tạ Tuấn Anh - Giám đốc công nghệ FDS cùng các thành viên IOCV tham quan khu trang trại của tập đoàn DELCO