SỰ KIỆN NỘI BỘ SỰ KIỆN NỘI BỘ

FDS khen thưởng nhóm hoàn thành xuất sắc dự án
Ngày đăng 01/02/2019 | 09:45

Đối với đơn vị làm dự án, không niềm vui nào so sánh được khi nhận được sự tin tưởng và khen ngợi từ phía khách hàng.

BGĐ công ty FDS đã quyết định khen thưởng nóng cho 2 nhóm kỹ thuật triển khai dự án nhận được sự hài lòng từ khách hàng. 

ACE FDS chung vui với anh em kỹ thuật và cùng nhau cố gắng sang năm mới 2019, tất cả chúng ta sẽ làm hài lòng khách hàng hơn nữa để nhận được những phần thưởng cao hơn nữa từ công ty.