KHO TRI THỨC KHO TRI THỨC

10 lý do để yêu Liferay

Ngày đăng 29/03/2017 | 09:33
Mặc dù Liferay đã ra đời được nhiều năm, chúng tôi mới chỉ bắt đầu thử nghiệm Liferay vào năm 2006, khi nó mới ở phiên bản 3.6. Liferay Portal như là một luồng khí mới mẻ đối với chúng tôi, so với...

Vai trò của trục tích hợp ESB trong kiến trúc ứng dụng hướng dịch vụ SOA

Ngày đăng 28/03/2017 | 06:14
Xây dựng Chính phủ điện tử đòi hỏi việc phải đáp ứng rất nhiều các yêu cầu như yêu cầu về kết nối các hệ thống khác nhau tại các Sở, ban, ngành. Thêm nữa, việc quản lý tập trung các dịch vụ chính...

Lựa chọn trục tích hợp ESB thích hợp với yêu cầu tích hợp

Ngày đăng 28/03/2017 | 05:57
Trong bối cảnh hiện nay, việc tích hợp, liên thông quy trình giữa các ứng dụng với nhau trong cùng một tổ chức hoặc giữa các tổ chức với nhau là điều cần thiết để có thể chia sẻ, sử dụng lại tài...

Sử dụng công nghệ trục tích hợp ESB trong việc kiểm soát thông tin của ngân hàng

Ngày đăng 28/03/2017 | 05:24
Công nghệ trục tích hợp ESB (Enterprise Service Bus) là một cách nhìn mới về việc tích hợp các ứng dụng, sự phối hợp các tài nguyên và kiểm soát, xử lý thông tin giữa các hệ thống trong doanh...

Lợi ích của Liferay Portal CE 7.0

Ngày đăng 28/03/2017 | 05:13
Hơn hẳn các lần Liferay phát hành trước đây. Nền tảng Liferay 7 đã được dựng lại, cung cấp nhiều tính năng mới giúp việc phát triển và bảo trì dễ dàng hơn nhiều so với phiên bản Liferay trước đó.