KHO TRI THỨC KHO TRI THỨC

Thực trạng về ứng dụng phần mềm tự do nguồn mở theo báo cáo Vietnam ICT Index 2016
Ngày đăng 29/03/2017 | 16:06

Dưới đây là một vài số liệu về tình hình ứng dụng phần mềm tự do nguồn mở tại các cơ quan quản lý nhà nước ở Trung ương và địa phương:

1. Tỷ lệ máy trạm cài hệ điều hành nguồn mở

2. Tỷ lệ máy chủ cài hệ điều hành nguồn mở

3. Tỷ lệ máy tính cài Open Office

4. Tỷ lệ máy tính cài Thunder Bird

5. Tỷ lệ máy tính cài Fire Fox

6. Tỷ lệ máy tính cài Unikey