KHO TRI THỨC KHO TRI THỨC

Microservices Thực Tiễn: Từ Thiết Kế Đến Triển Khai Phần 1
Ngày đăng 02/10/2017 | 16:01

Hiện nay, "Microservices" là một trong những thuật ngữ hay từ khóa phổ biến nhất trong lĩnh vực kiến trúc phần mềm. Bạn có thể tìm thấy khá nhiều tài nguyên giới thiệu và nói về tính chất cũng như lợi ích của microservices, tuy nhiên khá ít tài liệu hướng dẫn cách áp dụng microservices trong những hoàn cảnh thực tế.

Bài này chúng ta sẽ tìm hiểu về các khái niệm chính về kiến trúc microservices (kiến trúc phân tán gồm nhiều dịch vụ nhỏ) và cách mà bạn sử dụng những nguyên lý này trong thực tiễn.

Kiến trúc một khối truyền thống (Monolithic Architecture)

Ứng dụng phần mềm doanh nghiệp được thiết kế để đáp ứng nhiều yêu cầu kinh doanh của doanh nghiệp. Do đó, các phần mềm cung cấp hàng trăm các tính năng và tất cả những tính năng này đều được gói trong một ứng dụng monolithic. Ví dụ, ERPs, CRMs hay nhiều phần mềm khác chứa hàng trăm tính năng. Việc triển khải, sử lỗi, mở rộng và nâng cấp những phần mềm khổng lồ này trở thành một cơn ác mộng.

Kiến trúc hướng dịch vụ (Service Oriented Architecture - SOA) được thiết kể để giải quyết một phần của vấn đề bằng cách giới thiệu khái niệm "service". Một dịch vụ là một nhóm tổng hợp các tính năng tương tự trong một ứng dụng. Do đó trong SOA, ứng dụng phần mềm được thiết kế như một tổ hợp của các dịch vụ. Tuy nhiên, với SOA, giới hạn hay phạm vi của một dịch vụ khá là rộng và được định nghĩa khá "thô" (coarse-grained). Việc này khiến các services cũng có thể trở nên quá to và phức tạp.

Hình 1: Monolithic architecture

Trong phần lớn trường hợp, dịch vụ trong SOA là độc lập nhưng chúng lại được triển khải chung. Tương tự như ứng dụng monolithic, những dịch vụ này to và phức tạp lên theo thời gian vì thường xuyên thêm các tính năng. Và thế là những ứng dụng này lại trở thành một mớ các dịch vụ monolithic, cũng không còn khác mấy so với kiến trúc một khối thông thường. Hình 1 thể hiện một ứng dụng gồm nhiều services. Những services này được triển khai cùng một lúc vào 1 ứng dụng lớn. Dù bên trong có gồm các services thì đây là một ứng dụng monolithic. Một số tính chất của kiến trúc một khối:

 • Được thiết kế, phát triển và triển khai theo một khối duy nhất

 • Ứng dụng monolithic phức tạp và to gây khó khăn cho việc bảo trì, nâng cấp và thêm tính năng mới

 • Khó áp dụng phát triển kiểu agile

 • Phải triển khai lại toàn bộ hệ thống dù chỉ cập nhật hay nâng cấp một phần 

 • Mở rộng: phải mở rộng cả khối ứng dụng, gặp khó khăn nếu có các yêu cầu về tài nguyên khác nhau (ví dụ một service yêu cầu thêm CPU, service khác lại yêu cầu nhiều memory)

 • Độ tin cậy: một service không ổn định có thể sập cả hệ thống

 • Khó đổi mới: ứng dụng monolithic phải sử dụng chung công nghệ nên khó thay đổi hay áp dụng công nghệ mới

Những tính chất giới hạn trên của kiến trúc một khối dẫn tới sự phát triển của kiến trúc dịch vụ nhỏ (Microservices Architecture).

Kiến trúc dịch vụ nhỏ (Microservices Architecture)

Nền tảng cả kiến trúc microservices là xây dựng một ứng dụng mà ứng dụng này là tổng hợp của nhiều services nhỏ và độc lập có thể chạy riêng biệt, phát triển và triển khai độc lập.

Một số khái niệm về microservices nói về quá trình chia tách ứng dụng monolithic thành nhóm các services độc lập. Tuy nhiên, theo quan điểm của tôi, microservices không chỉ về chia tách các servcies sẵn có trong monolithic.

Ý tưởng quan trọng chính là nhìn vào các tính năng trong một ứng dụng monolithic, ta có thể nhận biết, xác định các yêu cầu và khả năng cần thiết để đáp ứng một nghiệp vụ. Sau đó từng năng lực nghiệp vụ này sẽ được xây dựng thành những service nhỏ, độc lập. Những services này có thể sử dụng các nền tảng công nghệ khác nhau và phục vụ một mục đích cụ thể và có giới hạn.

Theo đó, ví dụ về hệ thống trong hình 1 có thể được chia theo microservices như trong hình 2. Đây có thể là một ứng dụng phần mềm bán hàng, với kiến trúc microservices, mỗi chức năng kinh doanh hay trong doanh ngiệp được tách thành một microservices. Trong kiến trúc microservices, một service mới được tạo ra từ những services gốc trong kiến trúc monolithic.

Hình 2: Microservices Architecture

Tiếp theo, chúng ta sẽ nói về các nguyên tắc chính của kiến trúc microservices và quan trong hơn chính là cách chúng được sử dụng trong thực tế.

Thiết kế Microservices: kích cỡ, phạm vi và tính năng

Bạn có thể xây dựng ứng dụng mới với microservices hoặc chuyển đổi ứng dụng sẵn có sang microservices. Với cách nào thì việc quyết định kích cỡ, phạm vi và tính năng của microservices rất quan trọng. Có thể đây chính là phần khó nhất bạn gặp phải khi phát triển hệ thống microservices trong thực tế.

Dưới đây chúng ta sẽ xem xét một số vấn đề thực tế và những hiểu sai về kích cỡ, phạm vi và chức năng của microservices.

 • Số dòng code/ kích cỡ của một đội lập trình là chỉ số tồi: có vài cuộc bàn luận về kích thước của một service dựa vào số lượng dòng code hay kích thước của đội phát triển service đó (ví dụ two-pizza team). Tuy nhiên, những cách đo đếm này không thực tiễn và không chính xác, vì ta có thể phát triển services với ít dòng code hoặc với một đội nhỏ nhưng hoàn toàn vi phạm các nguyên tắc trong kiến trúc microservices.

 • "Micro" là một từ khóa dễ gây nhầm lẫn. Một số lập trình viên nghĩ rằng họ nên tạo ra services nhỏ hết mức. Điều này là một cách hiểu sai.

 • Trong SOA, services thường trở thành các cục monolithic với nhiều hàm, chức năng khác hỗ trợ. Vì vậy, chỉ phát triển services kiểu SOA rồi dán nhãn microservices hoàn toàn lạc hướng và không mang lại bất kì lợi ích nào của kiến trúc microservices.

Do đó, câu hỏi là chúng ta nên thiết kế services trong kiến trúc microservices như thế nào thì phù hợp và đúng mực?

Một Số Chỉ Dẫn Khi Thiết Kế Microservices

 • Single Responsibility Principle (SRP): một service với phạm vi và chức năng giới hạn, tập trung vào một nhiệm vụ giúp quá trình phát triển và triển khai dịch vụ trở nên nhanh chóng hơn.

 • Trong quá trình thiết kế, ta nên xác định và giới hạn các services theo chức năng nghiệp vụ thực tế (theo Domain-Driven-Design)

 • Đảm bảo microservices có thể phát triển và triển khai độc lập

 • Mục tiêu của thiết kế là phạm vi của microservices phục vụ một nghiệp vụ chứ không chỉ đơn giản làm các dịch vụ nhỏ hơn. Kích thước hợp lý của một service là kích thước đủ để đáp ứng yêu cầu của một chức năng trong hệ thống.

 • Khác với services trong SOA, một microservice không nên có quá nhiều hàm hay chức năng hỗ trợ xung quanh và định dạng thông báo/ gửi tin (messaging) đơn giản.

 • Một cách tốt là có thể bắt đầu với services to có phạm vi rộng rồi chia nhỏ dần (dựa theo nghiệp vụ thực tế của hệ thống)

Với ví dụ hệ thống bán hàng trong hình, bạn có thể thấy ứng dụng monolithic được tách thành bốn microservices là "inventory", "accounting", "shipping" và "store". Chúng giải quyết một yêu cầu giới hạn nhất định nhưng tập trung vào chức năng đó. Theo đó, mỗi service tách biệt hoàn toàn khỏi nhau và đảm bảo tính linh hoạt và độc lập.

Liên lạc giữa Microservices

Trong ứng dụng monolithic, các chức năng khác nhau nằm trong các component khác nhau được kết nối bằng cách gọi hàm hay phương thức. Trong SOA, việc này được chuyển sang một chế độ tách rời hơn với kiểu nhắn tin qua các dịch vụ web (web service messaging), phần lớn dùng SOAP trên nền phương thức HTTP, JMS. Những webservices này khá phức tạp. Với microservices, yêu cầu là phải có một cơ chế truyền tin đơn giản và nhẹ.

Gửi Tin Đồng Bộ - REST, Thrift

Với truyền tin đồng bộ (người gửi - client sẽ chờ một khoảng thời gian để nhận kết quả từ service), REST là sự lựa chọn hàng đầu vì nó cung cấp hệ thống truyền tin đơn giản qua giao thức HTTP dạng request - response. Do đó, nhiều microservices sử dụng HTTP với API. Mỗi chức năng xuất ra API.

Hình 3: Sử dụng REST API cho microservices

Ngoài REST, Thrift cũng được sử dụng để truyền tin đồng bộ.

Gửi Tin Bất Đồng Bộ - AMQP, STOMP, MQTT

Trong một số hoàn cảnh, truyền tin bất đồng bộ là cần thiết (client không mong đợi response ngay lập tức, hoặc không cần response). Các giao thức truyền tin bất đồng bộ như AMQP, STOMP hay MQTT được sử dụng rộng rãi.

Các Kiểu Tin Nhắn - JSON, XML, Thrift, ProtoBuf, Avro

Quyết định kiểu tin nhắn phù hợp cho microservices cũng là một yếu tố quan trọng. Với phần lớn các ứng dụng microservices, họ sử dụng những kiểu tin nhắn dạng chữ như JSON và XML trên nền giao thức HTTP với API. Trong trường hợp cần truyền tin dạng nhị phân, microservices có thể dùng dạng Thrift, Proto hay Avro.

Service Contracts - Định Nghĩa Service Interfaces - Swagger, RAML

Khi bạn có một nghiệp vụ được xây dựng như một dịch vụ, bạn cần định nghĩa và thông báo hợp đồng dịch vụ (service contract thể hiện giao kèo của service). 

Bởi vì chúng ta xây dựng microservices trên kiểu kiến trúc REST, ta có thể sử dụng cùng kiểu REST API để định nghĩa hợp đồng của microservices. Do đó, microservices sử dụng các ngôn ngữ định nghĩa REST API tiêu chuẩn như Swagger, RAMLđể định nghĩa hợp đồng dịch vụ.

Kết Nối Microservices (Giao Tiếp Giữa Các Services)

Trong kiến trúc microservices, ứng dụng phần mềm được cấu thành từ các dịch vụ độc lập. Để hoàn thành một tác vụ của người dùng trên phần mềm, kết nối và giao tiếp giữa các microservices là cần thiết vì tác vụ gồm nhiều tác động khác nhau lên các services. Vì vậy, giao tiếp giữa các microservices là một vấn đề cực kì quan trọng.

Khi áp dụng SOA, giao tiếp giữa các services được tiến hành bởi một Enterprise Service Bus (ESB) và phần lớn logic nằm trong tầng trung gian này (định tuyến cho tin nhắn, chuyền đổi và điều phối tin nhắn). Tuy nhiên, kiến trúc microservices thúc đẩy việc loại trừ một tầng giao tiếp trung gian tập trung/ ESB và chuyển phần logic (business logic) sang các services (dạng Smart Endpoints).

Bởi vì microservices sử dụng giao thức tiêu chuẩn HTTP, JSON,..., yêu cầu để kết nối một giao thức khác biệt được tối giản. Một lựa chọn khác cho giao tiếp giữa microservices là sử dụng một message bus nhẹ hay gateway với khả năng định tuyến tối thiểu hoạt động như những đường truyền đơn thuần không xử lý business logic gì hết (dump pipe). Dựa vào những phong cách này, có một số kiểu mẫu giao tiếp trong microservices như dưới đây.

Point-to-point - Kết Nối Trực Tiếp Giữa Các Services

Với kiểu điểm nối điểm, toàn bộ logic của việc định tuyến truyền tin nhắn nằm trong mỗi điểm cuối (endpoint) hay chính là các services. Và services nói chuyện trực tiếp với nhau. Mỗi service mở ra một REST APIs và bất kì service hay khách hàng bên ngoài nào cũng có thể gọi service qua REST API của nó.

Hình 4: Giao tiếp trực tiếp giữa các services

Rõ ràng là mô hình này đơn giản và hoạt động ổn với ứng dụng microservices tương đối nhỏ nhưng khi số lượng services tăng lên, việc giao tiếp trở nên cực phức tạp. Lí do này cũng chính là tác dụng của ESB trong SOA truyền thống, chính để loại bỏ kết nối trực tiếp phức tạp và rối rắm. Tổng hợp một số vấn đề của kiểu giao tiếp trực tiếp.

 • Những yêu cầu như xác thực người dùng, điều tiết, giám sát,... phải được xây dựng tại tất cả microservices.

 • Việc trên dẫn đến lập các tính năng chung, mỗi microservices có thể trở nên phức tạp.

 • Không có cách quản lý, kiểm soát giao tiếp giữa các services

 • Thường việc kết nối trực tiếp trong microservices được coi là anti-pattern khi áp dụng cho ứng dụng to.

Vì vậy, với những trường hợp phức tạp hơn, thay vì kết nối trực tiếp hay một ESB trung tâm, chúng ta có thể sử dụng 1 messaging bus trung tâm gọn nhẹ. Nó cung cấp một lớp trừu tượng hóa các microservices (an abstraction layer). Cách này được gọi là API Gateway.

API-Gateway

Ý tưởng chính của API Gateway là sử dụng một cổng truyền tin gọn nhẹ như một điểm vào chính cho tất cả khác hàng, người dùng và triển khai những chức năng chung mà không liên quan đến nghiệp vụ đặc thù ở cấp Gateway này. Nhìn chung, một API Gateway cho phép bạn sử dụng một API được quản lý qua REST/HTTP. Vì thế, chúng ta có thể cung cấp tất cả các chức năng nghiệp vụ được phát triển thành microservices qua API Gateway như một APIs tập trung được quản lý. 

Hình 5: Tất cả microservices được xuất qua API Gateway

Trong ví dụ bán hàng của chúng ta, tất cả microservices đều được xuất qua API Gateway và đây là một chốt đầu vào duy nhất cho người dùng. Nếu một microservice muốn giao tiếp với một microservice khác thì cần đi qua API Gateway.

API Gateway cung cấp các lợi thế dưới đây:

 • Cung cấp một lớp trừu tượng hóa các microservices. Ví dụ thay vì cung cấp một API cho tất cả khách hàng, API gateway có thể xuất ra hay hiển thị API khác nhau cho mỗi khách hàng.

 • Định tuyến và chuyển đổi tin nhắn gọn nhẹ ở cấp gateway.

 • Một điểm tập trung cho các chức năng chung không mang tính nghiệp vụ kinh doanh như bảo mật, giám sát và điều tiết.

 • Với API Gateway. microservices trở nên càng gọn nhẹ vì các chức năng chung không mang tính nghiệp vụ đều chuyển sang Gateway.

API Gateway có thể là kiểu mẫu được sử dụng rộng rãi nhất trong triển khai microservices.

Message Broker - Người truyền tin trung gian

Microservices có thể được kết nối qua truyền tin bất đồng bộ như yêu cầu một chiều (requests) hay thông báo/ đăng kí nhận thông báo (publish/ subscribe) qua queues hay topics. Với publish/ subscribe, một service có thể tạo tin nhắn và gửi bất đồng bộ đến một hàng chờ (queue hay topic). Sau đó service khác có thể nhận tin này từ queue hay topic. Phong cách này tách biệt người gửi và người nhận, và người truyền tin trung gian sẽ lưu tin nhắn đến khi người nhận có thể xử lý. Người gửi hoàn toàn không biết gì về người nhận.

Hình 6: Truyền tin bất đồng bộ sử dụng pub-sub

Giao tiếp giữa người gửi/ người nhận được tạo ra bởi message broker qua các tiêu chuẩn truyền tin bất đồng bộ như AMQP, MQTT,...

Quản Lý Cơ Sở Dữ Liệu Phân Tán

Trong cấu trúc monolithic, ứng dụng lưu dữ liệu vào một cơ sở dữ liệu (CSDL) tập trung duy nhất.

Hình 7: Ứng dụng monolithic với CSDL tập trung

Trong microservices, các chức năng được tách thành nhiều microservices và nếu sử dụng cùng một CSDL trung tâm thì microservices không còn độc lập. Thay đổi dữ liệu của một service có thể làm hỏng các services khác. Do đó, mỗi microservice phải có CSDL riêng.

Hình 8: Microservices với CSDL riêng biệt

Dưới đây là vài đặc điểm chính khi phát triển việc quản lý dữ liệu phân tán trong kiến trúc microservices.

 • Mỗi service có thể có một CSDL riêng biệt để lưu trữ thông tin cần thiết cho nghiệp vụ của service đó.

 • Một microservice chỉ có thể truy xuất vào CSDL riêng của nó mà không có quyền truy xuất vào CSDL của microservices khác.

 • Trong một số hoàn cảnh, để hoàn thành một tác vụ bạn cần phải cập nhật nhiều CSDL. Khi đó CSDL của microservices khác chỉ nên được cập nhật qua API của những dịch vụ này (không trực tiếp thay đổi CSDL).

Việc phân tách quản lý dữ liệu cho phép bạn hoàn toàn phân tách các microservices và có thể chọn các công nghệ quản lý dữ liệu khác nhau (SQL hay NoSQL,...nhiều CSDL khác nhau cho các microservices). Tuy nhiên, với các giao dịch phức tạp liên quan đến nhiều microservices, giao dịch phải được thực hiện qua API.

Quản Trị Phân Tán

Kiến trúc microservices ủng hộ quản trị phân tán.

Nhìn chung, quản trị nghĩa là thiết lập và thực thi phương thức mà con người và các giải pháp làm việc cùng nhau để đạt được mục tiêu. Trong ngữ cảnh SOA, quản trị SOA (SOA governance) hướng dẫn việc phát triển các services có thể tái sử dụng,  thiết lập cách services được thiết kế, phát triển và cách chúng thay đổi theo thời gian. Nó thiết lập một giao kèo giữa người cung cấp services và người sử dụng services, thông báo cho người sử dụng những thứ họ có thể nhận được và người sử dụng những thứ họ phải cung cấp. Trong quản trị SOA, có hai kiểu quẩn trị phổ biến:

 • Quản trị khi thiết kế - định nghĩa và kiểm soát việc tạo services, thiết kế và thực thi các chính sách của services

 • Quản trị khi triển khai/ chạy - khả năng đảm bảo các chính sách của services trong quá trình hoạt động

Vậy trong microservices thì quản trị là gì? Microservices được xây dựng động lập và phân tán với nền tảng công nghệ khác nhau. Do đó, việc thiết lập một tiêu chuẩn thiết kế và phát triển chung là không cần thiết. Chúng ta có thể kết luận về khả năng quản trị phân tán trong kiến trúc microservices như sau:

 • Không cần phải có một hệ quản trị tập trung khi thiết kế

 • Microservices có thể tự quyết định thiết kế và phát triển của nó

 • Kiến trúc ủng hộ và hỗ trợ việc chia sẻ các services chung hay có thể tái sử dụng

 • Một số mặt của quản trị trong quá trình hoạt động như SLAs. điều phối, giám sát, bảo mật hay tìm kiếm dịch vụ (service discovery) có thể được phát triển ở cấp API Gateway

Nguồn: TechMaster (by Ngô Thùy Linh)