KHO TRI THỨC KHO TRI THỨC

Lợi ích của Liferay Portal CE 7.0
Ngày đăng 28/03/2017 | 17:13

Hơn hẳn các lần Liferay phát hành trước đây. Nền tảng Liferay 7 đã được dựng lại, cung cấp nhiều tính năng mới giúp việc phát triển và bảo trì dễ dàng hơn nhiều so với phiên bản Liferay trước đó.

Hơn hẳn các lần Liferay phát hành trước đây. Nền tảng Liferay 7 đã được dựng lại, cung cấp nhiều tính năng mới giúp việc phát triển và bảo trì dễ dàng hơn nhiều so với phiên bản Liferay trước đó.

Một điểm mới trong lần phát hành này đối với các lập trình viên:

  1. Đơn giản và dễ học
  2. Mô hình phát triển module hoá
  3. Tăng cường khả năng dung lại
  4. Mở rộng và dễ bảo trì
  5. Tối ưu các công cụ phát triển
  6. Cấu hình mạnh mẽ

Đơn giản và dễ học

Liferay luôn luôn đơn giả và dễ học so với các sản phẩm thương mại tương tự. Phiên bản Liferay 7.0 còn đơn giản và dễ học hơn rất nhiều.

Liferay Portal CE 7.0 đơn giản hơn các phiên bản trước đây do được tổ chức theo kiến trúc module hoá và luồng chảy (streamlined). Hơn nữa, có nhiều cách đặc biệt tạo ra các ứng dụng và mở rộng đã được tạo ra theo các tiêu chuẩn chính thức và thực tế. Kết quả là, các lập trình viên có thể dễ dàng sử dụng lại các tri thức đã học từ bên ngoài Liferay.

Liferay Portal CE 7.0 cũng rất dễ học. Cấu trúc module hoá cho phép các lập trình viên và quản trị hệ thống có thể gỡ bỏ những phần không cần thiết; tính năng này làm giảm thời gian khởi động, giảm bộ nhớ, tăng hiệu quả và cải thiện hiệu năng.

Mô hình phát triển module hoá

Nếu bạn đang sử dụng Liferay, bạn đã biết tới lợi ích của việc phát triển module hoá nhờ vào plugin. Liferay Portal CE 7.0 mang lại lợi ích này ở một tầm cao mới.

Ngoài việc xây dựng các plogin như bạn đã làm với các phiên bản trước, bạn có thể tận dụng ưu điểm của việc phát triển hoàn toàn module hoá và chạy trên hệ thống dựa trên các chuẩn OSGi. Liferay Portal CE 7.0 tạo điều kiện cho việc tạo ra tất cả các loại ứng dụng bằng cách tổng hợp và sử dụng lại các module.

Và đừng lo lắng, các module rất dễ hiểu. Một module là một phản phân phối giống như file JAR và có thể nhỏ hơn một Java class hoặc lớn hơn một ứng dụng. Một ứng dụng trong Liferay có thể gồm một hoặc nhiều module như bạn muốn. Thú vị là các module có thể cộng tác, cho phép bạn có thể xây dựng các ứng dụng bằng cách tổng hợp các phần nhỏ hơn một cách dễ dàng để phát triển, triển khai, bảo trì và sử dụng lại.

Tăng cường khả năng dùng lại

Nếu bạn đã phát triển các ứng dụng lớn trên Liferay, bạn có kinh nghiệm với các tình huống trong đó bạn muốn chia sẻ một tập con của các Class từ một plugin tới các plugin khác.

Java EE không hỗ trợ bất kỳ chuẩn nào để làm điều đó, nhưung Liferay cung cấp khả năng nhất định để làm được điều đó với một cơ chế gọi là CLP, nó được sử dụng như một bộ lạp “ma thuật” cho phép các plugin gọi các dịch vụ của plugin khác được tạo ra với Service Builder. Tuy nhiên, cơ chế này có hạn chế nhỏ (bộ lạp của Java EE không cho phép nhiều hơn) và bạn không thể tự do xác định một Class bất kỳ hoặc tất cả các Class từ một module để sử dụng từ một module khác.

Liferay Portal CE 7.0 đem đến khả năng tái sử dụng tuyệt vời, cả trong mã và bộ nhớ trong lúc chạy. Đối với bất kỳ chức năng nào bạn muốn tái sử dụng, có thể tạo một module (nó chỉ là một file JAR kèm theo siêu dữ liệu mô tả) với các Class bạn muốn và triển khai nó. Các module khác chỉ cần khai báo rằng chúng sử dụng các Class trong module đó và Liferay Portal CE 7.0 tự động gói chúng lại với nhau. Tất cả các lệnh gọi là theo cách gọi thông thường của Java. Hãy thử, nó thật tuyệt vời!

Cơ chế này giúp bạn tránh được những vấn đề rắc rối khi khai báo “JAR/Classpath”. Không còn phải khai báo file JAR trong classpath; khong phải tải các class phức tạp. Môi trường sử dụng không gian lớp riêng biệt cho mỗi module và có thể dụng các thư viện với phiên bản khác nhau trong cùng ứng dụng (điều mà trước đây chúng ta không làm được)

Mở rộng hơn, dễ bảo trì hơn

Bất kỳ khi nào chúng ta hỏi các lập trình viên Liferay về những điểm mà họ yêu thích nhất đối với Liferay, “Khả năng mở rộng tuyệt vời” là một trong ba câu trả lời phổ biến. Bạn có thể tuỳ biến hầu hết mọi chi tiết và thêm các chức năng của bạn vào đó.

Liệu Liferay Portal CE 7.0 có thực sự mở rộng hơn không? Đã có nhiều điểm mở rộng được them vào. Không chỉ vậy, tất cả các điểm mở rộng mới và đã có đã được cập nhật, sử dụng cơ chế mở rộng dựa theo chuẩn về mô hình dịch vụ của OSGi. Sau đây là một số lợi ích của cơ chế này:

  1. Đơn giản: Việc cài đặt một điểm mở rộng bây giờ luôn là một Java class mà cài đặt một giao diện (interface) và có một annotation (tại thành phần). Không thể nào dễ hơn được nữa.
  2. Dễ bảo trì: Các điểm mở rộng bây giờ đã được định nghĩa chặt chẽ thông qua một giao diện Java, sử dụng luật Semantic Versioning. Điều này có nghĩa là các mở rộng của bạn có thể làm việc mà không cần thay đổi, trên một số phiên bản của Liferay, các API mở rộng tương tích với với các phiên bản trước.
  3. Linh hoạt: Các mở rộng có thể được tải và gỡ bỏ bất kỳ khi nào trong quá trình phát triển hoặc vận hành.

Tối ưu hoá công cụ phát triển

Liferay Portal CE 7.0 cho phép sử dụng các công cụ mà bạn thích.

Nếu bạn không có công cụ mạnh và bạn muốn sử dụng công cụ mặc định, chúng tôi đề nghị bạn sử dụng Liferay Workspace. Nó cung cấp một cấu trúc thư mục và hệ thống xây dựng dựa trên Gradle và Bnd. Liferay Workspace có thể được sử dụng độc lập thông qua dòng lệnh hoặc với Liferay IDE, được chạy trên Eclipse.

Và nếu bạn muốn tiếp tục sử dụng Plugins SDK, chúng tôi cũng đã sẵn sàng cho bạn. Plugin SDK đã sẵn sàng để chuyển đổi lên Liferay Portal CE 7.0. Trong thực tế, tổ chức Plugin SDE có thể được tổ chức trọng Liferay Workspace bên cạnh kiến trúc mới được sử dụng để xây dựng môi trường mới; bạn có thể chuyển qua lại giữa các Project cũ và các Project mới trên bộ công cụ của bạn.

Cuối cùng, chúng tôi cũng đã phát triển một công cụ gọn nhẹ gọi là Blade CLI, công cụ này thuâtnj tiện cho việc bắt đầu một dự án mới từ các mẫu, nó đặc biệt tốt cho Gradle (cái không chứa các nguyên mẫu của Maven). Blade CLI cũng khuyến nghị các dòng lệnh để bật/tắt máy chủ, triển khai và quản trị các module.

Khả năng cấu hình mạnh mẽ

Tạo ra code có thể cấu hình với Liferay Portal CE 7.0 là việc đơn giản. Và các ứng dụng sử dụng các API Configuration của  Liferay cho phép người quản trị có thể thay đổi các cấu hình một cách nhanh chóng thông qua một giao diện người dụng được sinh tự động gọi là System Settings.

Và bây giờ, bạn đã hiểu cách Liferay Portal CE 7.0 làm giàu thêm kinh nghiệm phát triển và cấu hình ứng dụng trở lên đơn giản.

Người dịch: Lê Phú Cường

Link gốc: Liferay Developer Network