KHO TRI THỨC KHO TRI THỨC

Dịch vụ công của Úc: Kinh nghiệm sử dụng chiến lược thông tin và truyền thông (2012 - 2015)
Ngày đăng 03/05/2017 | 09:42

Theo Báo cáo đánh giá của Liên Hợp quốc về Chính phủ điện tử, trong những năm gần đây, Úc luôn được đánh giá là một trong những nước đứng đầu về xây dựng Chính phủ điện tử

Theo Báo cáo đánh giá của Liên Hợp quốc về Chính phủ điện tử, trong những năm gần đây, Úc luôn được đánh giá là một trong những nước đứng đầu về xây dựng Chính phủ điện tử. Theo Báo cáo khảo sát về Chính phủ điện tử của Liên Hợp quốc năm 2014, Úc đứng thứ 2 về chỉ số phát triển Chính phủ điện tử và đứng thứ 8 trong top 20 quốc gia cung cấp dịch vụ công trực tuyến (trên 193 quốc gia được Liên Hợp quốc đánh giá).

Chính phủ Úc xác định, Công nghệ thông tin và truyền thông (ICT) đóng một vài trò quan trọng và có tác động đến mọi mặt của đời sống kinh tế xã hội, việc ứng dụng ICT trong các dịch vụ công của Chính phủ Úc làm tăng sự kết nối giữa Chính phủ với người dân và doanh nghiệp.

Chiến lược ICT trong nền dịch vụ công của Chính phủ Úc (giai đoạn 2012 - 2015) đặt ra định hướng cho việc sử dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong tương lai. Chiến lược xác định các dịch vụ công của Úc (APS - Australia Plublic Service) sẽ sử dụng để tăng năng suất, hiệu quả trong công tác quản lý của Chính phủ và tăng năng suất lao động bằng cách cung cấp các dịch vụ công tốt hơn cho người dân và doanh nghiệp. Chiến lược được xây dựng dựa trên một tầm nhìn tương tác giữa Chính phủ với người dân và doanh nghiệp. Mọi người sẽ dễ dàng truy cập vào các dịch vụ công của Chính phủ để thực hiện các hoạt động liên quan. Người dân và doanh nghiệp sẽ tiết kiệm được thời gian khi tương tác với Chính phủ. 

Chiến lược ICT được ưu tiên tập trung vào 03 lĩnh vực sau để tăng năng suất:

Cung cấp các dịch vụ công tốt hơn: Sử dụng ICT hiệu quả hơn nữa để mang lại sự cải thiện về năng suất, các dịch vụ công chất lượng cao của Chính phủ phải được cá nhân hóa, dễ sử dụng và có thể kết nối được với các dịch vụ khác. Để đạt được kết quả này, cần phải:

- Nâng cao năng lực:  Nâng cao kiến thức ICT, kỹ năng và năng lực theo Luật Dịch vụ công (APS - Australian Public Service) để cung cấp và cải thiện các dịch vụ.

- Cải thiện các dịch vụ: Sử dụng ICT để đơn giản hóa và tham gia vào các dịch vụ mà Chính phủ cung cấp cho người dân và doanh nghiệp, đồng thời phải đảm bảo an toàn thông tin cá nhân.

Nâng cao hiệu quả hoạt động của Chính phủ: Sáng tạo hơn và sử dụng chiến lược ICT bảo đảm việc cung cấp các chính sách được hiệu quả hơn, tận dụng các cơ hội mà công nghệ cho phép. Để đạt được kết quả này, cần phải:

- Tăng cường đầu tư: Xác định mục tiêu, kết hợp với đầu tư ICT, chia sẻ nguồn lực và cung cấp các dịch vụ hiệu quả nhằm nâng cao hiệu suất và hiệu quả hơn nữa.

- Khuyến khích sự đổi mới: Khai thác tối đa từ nền công nghệ và kỹ thuật số để thúc đẩy những ý tưởng sáng tạo, cải tiến công nghệ.

Tham gia công khai: Cần sự tham gia tích cực của các bên liên quan, đề xuất ý tưởng và thông báo quyết định và giải pháp đáp ứng nhu cầu của địa phương được tốt hơn. Để đạt được kết quả này, cần phải:

- Tạo ra tri thức: Phổ biến, chia sẻ, quản lý và sử dụng thông tin hiệu quả để cải thiện việc ra các quyết định, định hướng tăng trưởng kinh tế, cải thiện dịch vụ và chính sách với đáp ứng nhu cầu của người dân và doanh nghiệp.

- Hợp tác hiệu quả: Tăng cường phát triển mạng lưới, tạo ra các mối quan hệ đối tác và sử dụng các công nghệ liên quan để phổ biến chính sách và cung cấp các dịch vụ tốt hơn. 

Để thực hiện hóa các mục tiêu đề ra tại 03 lĩnh vực được ưu tiên, Chiến lược Thông tin và Truyền thông của Chính phủ Úc đẫ cụ thể hóa các hành động thực hiện, nhằm mục đích cung cấp ngày càng nhiều hơn các dịch vụ công để phục vụ người dân và doanh nghiệp, các dịch vụ công phải đáp ưứng yêu cầu sử dụng của khách hàng. Các dịch vụ công khi đưa vào phục vụ người dân và doanh nghiệp cũng được phân loại một cách hợp lý, phù hợp với nhu cầu và lợi ích của người dùng.

Chiến lược hành động thứ nhất: Xây dựng năng lực

Nâng cao kiến thức ICT, kỹ năng và năng lực làm việc theo Luật Dịch vụ công để cải thiện và cung cấp dịch vụ được hiệu quả hơn. Khả năng ICT của Luật Dịch vụ công rất quan trọng trong việc cung cấp thành công các dịch vụ của Chính phủ và cải tiến để đạt được năng suất tốt hơn. Hiện nay, có rất nhiều khả năng của ICT vẫn chưa được tận dụng hiệu quả. Chiến lược này đề ra việc tận dụng và sử dụng hiệu quả khả năng ICT mang lại, để đáp ứng tốt hơn nhu cầu của người dân và cộng đồng doanh nghiệp. Phòng quản lý thông tin Chính phủ Úc (AGIMO - Australian Government Information Management Office) đóng một vai trò lãnh đạo trong việc định hướng và xây dựng toàn bộ năng lực CNTT của Chính phủ. Công nghệ điện toán đám mây đã được lựa chọn để đầu tư vì có nhiều tính năng mới, độ an toàn bảo mật cao cũng như chi phí rất phù hợp.

1.1

Cải thiện khả năng sử dụng các công nghệ hiện có

Sử dụng mô hình cơ quan đầu mối để phát triển khả năng chia sẻ mới và khả năng tái sử dụng hiện có.

Đơn giản hóa và thực hiện quy trình phù hợp cho các hoạt động chung giữa các cơ quan để các phương pháp cải thiện và tiêu chuẩn hóa để cung cấp các dịch vụ và khẳ năng ICT.

1.2

Tích hợp công nghệ với phát triền chính sách và phẩn bổ

Xây dựng và xem xét khả năng phát triển đầu vào của ICT trong việc thực hiện phát triển chính sách để đảm bảo chính sách được thực hiện hiệu quả và kịp thời.

Nâng cao hiểu biết về công nghệ số đối với cán bộ làm việc trên APS.

1.3

Nâng cao năng lực thực hiện các chương trình của Chính phủ

Xây dựng năng lực thông qua APS và các đối tác của nó để quản lý và cung cấp các chương trình và dự án ICT hiệu quả hơn.

1.4

Phát triển các kỹ năng làm việc ICT

Xây dựng trên phương pháp tiếp cận ngồn nhân lực ICT hiện có để sử dụng tốt hơn các kỹ năng ICT thông qua APS.

Chương trình hành động để xây dựng năng lực

Chiến lược hành động thứ hai: Cải thiện dịch vụ

Cải thiện dịch vụ bằng cách sử dụng ICT để đơn giản hóa và tham gia cùng các dịch vụ của Chính phủ cung cấp cho người dân và doanh nghiệp, đồng thời đảm bảo thông tin cá nhân người dùng. Luật Dịch vụ công cam kết cải thiện việc cung cấp các dịch vụ, giao diện đơn giản, các dịch vụ được sử dụng dễ dàng, những dịch vụ này được cung cấp thông qua Cổng thông tin điện tử Chính phủ (australia.gov.au).  Dịch vụ công trực tuyến được đơn giản hóa, dễ sử dụng hơn và được bảo mật tốt hơn, người sử dụng có thể hoàn tất các giao dịch với khả năng tốt nhất có thể, đáp ứng nhu cầu của người dùng. Dịch vụ công trực tuyến cũng được cung cấp trên giao diện của các thiết bị thông minh trên khắp cả nước. Người dùng truy cập các dịch vụ thông qua một tài khoản duy nhất, các dịch vụ đã được liên kết với nhau, quy trình cung cấp thông tin hoàn toàn tự động.  

2.1

Dịch vụ công trực tuyến được cung cấp đơn giản và dễ sử dụng

Xây dựng các dịch vụ công trực tuyến tự động, cho phép người dùng thông báo trong trường hợp thay đổi thông tin địa chỉ và danh mục dịch vụ hỗ trợ giúp người dùng có thể tìm thấy những dịch vụ mà họ cần.

Tạo cho người dùng trải nghiệm phù hợp hơn đối với tất cả các trang web của Chính phủ mà người dân Úc có thể truy cập.

Một giao diện được cải thiện sẽ giúp người dùng có thể xem tất cả thông tin liên hệ của họ với Chính quyền tại một địa điểm.

Cung cấp cho người dân và doanh nghiệp một tài khoản đăng nhập duy nhất cho phép người dùng có thể chia sẻ thông tin thông qua các dịch vụ của Chính phủ đã được kết nối với nhau.

2.2

Cung cấp nhiều hơn các dịch vụ cá nhân hóa

Phát triển các dịch vụ ICT để nắm bắt, hiểu và cung cấp các tính năng tốt nhất cho người dùng khi giao dịch với Chính phủ.

2.3

Đơn giản hóa các trang Web của Chính phủ

Tối ưu hóa số lượng các trang web của Chính phủ.

Cải thiện khả năng tiếp cận và khả năng sử dụng các trang web Chính phủ và các dịch vụ công trực tuyến.

2.4

Tăng khả năng tự động hóa của các dịch vụ

Tự động hóa các quy trình để cải thiện sự tương tác giữa người dân, doanh nghiệp và Chính phủ.

Chương trình hành động để cải thiện dịch vụ

Chiến lược hành động thứ ba: Tăng cường đầu tư

Xác định mục tiêu, phối hợp với việc đầu tư ICT, chia sẻ nguồn lực và dịch vụ để cung cấp các giá trị tốt nhất và nâng cao hiệu quả và hiệu lực của Luật Dịch vụ công. Để cải thiện hiệu quả và sự chặt chẽ trong việc giám sát đầu tư ICT, Luật Dịch vụ công đã phân tích điểm chuẩn đầu tư ICT hàng năm của các cơ quan có kinh phí đầu tư cho ICT, dựa trên hiệu quả và các số liệu có được. Từ đó, đề xuất đầu từ ICT cho Chính phủ, hạn chế rủi ro, tăng hiệu quả. Để có được điều này cần phải có sự minh bạch trong việc xây dựng kế hoạch và đầu tư ICT. Mở rộng tiếp cận phối hợp mua sắm ICT giúp đạt được hiệu quả cao hơn trong quá trình mua sắm sản phẩm và làm mới.

3.1

Cải thiện quản trị thông tin và đầu tư

Tăng khả năng xuất hiện của các hoạt động đầu tư, lập kế hoạch ICT để giảm sự chồng chéo giữa các cơ quan.

Cải thiện đầu tư ICT bằng cách xem xét phương pháp thay thế và hạn chế rủi ro để có được hiệu quả cao hơn.

3.2

Cải thiện đầu tư ICT trong toàn Chính phủ

Triển khai trong toàn bộ Chính phủ tiếp cận các khoản đầu tư ICT chiến lược

3.3

Mở rộng việc phối hợp mua sắm ICT

Xác định mục tiêu tại các khu vực mới cho việc phối hợp đầu tư mua sẵm ICT để giảm chi phí và sự trùng lặp, đồng thời cung cấp các sáng kiến như xây dựng trung tâm dữ liệu chiến lược.

3.4

Chia sẻ nguồn lực và dịch vụ

Cân nhắc giải pháp điện toán đám mây để nâng cao hiệu quả và hiệu lực các hoạt động ICT của Chính phủ

Chương trình hành động để tối ưu hóa đầu tư

Chiến lược hành động thứ tư: Khuyến khích đổi mới

Khai thác đầy đủ tiềm năng của nền kinh tế kỹ thuật số và công nghệ mới để thúc đấy những ý tưởng sáng tạo và đưa ra các cải tiến công nghệ cho phép. Luật Dịch vụ công  quy định về việc sử dụng ICT để cải thiện hoạt động và quy trình cung cấp các dịch vụ tốt hơn cho người dân và doanh nghiệp.

4.1

Mở cửa phát triển ICT để thúc đấy đổi mới

Tạo ra các ý tưởng thông qua các cuộc thi, như Govhack và Mashup, để tạo cơ hội đổi mới ICT bên ngoài và bên trong Chính phủ

4.2

Cung cấp các dịch vụ ICT mới và tốt hơn

Sử dụng NBN để cung cấp các dịch vụ công trực tuyến của Chính phủ

4.3

Nâng cao nhận thức và sớm thu hút ICT mới

Tham gia vào lĩnh vực khoa học để định hướng chính sách và có cơ hội cung cấp dịch vụ từ các công nghệ mới hiện đại

4.4

Kiểm tra và áp dụng công nghệ mới

Nhanh chóng xây dựng mô hình ICT mới thông qua một phương pháp tiếp cận dựa trên các rủi ro để cân bằng về hiệu suất, khả năng sử dụng, bảo mật và đầu tư.

Thúc đẩy đổi mới công nghệ và tạo ra các ý tưởng sáng tạo để có thể nhanh chóng áp dụng vào quy trình của các dịch vụ Chính phủ

Chương trình hành động cho việc khuyến khích đổi mới

Chiến lược hành động thứ năm: Tạo ra tri thức

Tạo, chia sẻ, quản lý và sử dụng thông tin hiệu quả hơn để cái thiện việc đưa ra quyết định, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và xây dựng chính sách phù hợp với nhu cầu. Chính phủ quản lý thông tin và nguồn tri thức từ nhiều lĩnh vực để phát triển chính sách và ra quyết định. Việc tận dụng nhưng nguồn thông tin và tài nguyên dữ liệu hiện có sẽ mang lại hiệu quả cao hơn trong việc cái thiện cung cấp các dịch vụ công của Chính phủ.

Việc tuyên truyền, phố biến thông tin đến người dùng cũng là một cách hiệu quả trong việc thúc đấy sử dụng dịch vụ công trực tuyến, nguồn dữ liệu được kết nối, chia sẻ giữa các dịch vụ công sẽ tạo hiệu quả, thuận lợi và quy trình sử dụng dịch vụ công sẽ đơn giản hơn trước, đáp ứng như cầu và sự hài lòng của người dùng.

5.1

Xây dựng kinh doanh thông minh

Tạo một cái nhìn toàn diện hơn cho khách hàng bằng cách cải thiện mục tiêu và cung cấp các dịch vụ phù hợp với người dùng và đảm bảo an toàn thông tin cá nhân.

Nhân viên APS được trang bị kiến thức để phát triển chính sách và cung cấp dịch vụ

5.2

Sử dụng thông tin nhận biết vị trí

Xây dựng tiêu chuẩn và chiến lược cho việc sử dụng thông tin để nhận biết vị trí giữa các cơ quan.

5.3

Phát triển công cụ và nền tảng để phân tích dữ liệu

Tạo khả năng trong Chính phủ để nắm bắt, chia sẻ một cách thích hợp và phân tích thông tin khách hàng để xác định tốt hơn các xu hướng và phát triển chính sách.

5.4

Phổ biến thông tin về khu vực công

Tiếp tục chương trình Gov 2.0, công khai dữ liệu của Chính phủ để sử dụng rộng rãi hơn, để chia sẻ thông tin và ngưồn lực tri thức, mở ra cơ hội cho phát triển kinh tế - xã hội

Chương trình hành động để tạo ra tri thức

Chiến lược hành động thứ sáu: Phối hợp hiệu quả

Luật Dịch vụ công xây dựng quan hệ đối tác và cách tiếp cận hợp tác với cả trong và ngoài Chính phủ. Xác định mục tiêu hướng đến người dân và cộng đồng doanh nghiệp, Luật Dịch vụ công quy định việc sử dụng công nghệ ICT để thực hiện các cuộc đối thoại với cộng đồng. Luật Dịch vụ công cũng sẽ sử dụng nguồn thông tin được tạo ra như là một cách để xác định nhu cầu hiện tại và xu hướng trong tương lai nhằm cải thiện dịch vụ và đổi mới định hướng chính sách.

6.1

Tăng cường mạng lưới phối hợp bên ngoài

Sử dụng các công cụ trực tuyến một cách có mục tiêu hướng tới đối tượng là người dân và donah nghiệp, cải thiện chính sách phát triển và cung cấp dịch vụ.

Tích cực tham ra vào các diễn đàn để thúc đẩy sự tham ra hơn nữa của cộng đồng

6.2

Xây dựng khả năng hợp tác trong Chính phủ

Tạo công đồng trực tuyến dựa trên quy trình nghiệp vụ thông thường để phát triển và và chia sẻ các phương pháp tiêu chuẩn hóa.

Xây dựng cơ chế để can bộ APS có thể tham gia với cộng đồng và cộng tác với các hình thức trực tuyến khác nhau

6.3

Xây dựng các kênh cần thiết cho hợp tác trong Chính phủ

Khám phá quan hệ đối tác với các ngành công nghiệp, với các nhà môi giới dịch vụ, bên thứ ba để lựa chọn các giải pháp dịch vụ phù hợp.

Chương trình hành động để phối hợp hiệu quả

Với việc xây dựng được một Chiến lược sử dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong việc xây dựng, nâng cấp và phố biến các dịch vụ công của Chính phủ phục vụ người dân và doanh nghiệp. Chính phủ Úc đã đạt được những kết quả rất khả quan, bằng việc họ liện tục có được vị trí cao trong Top các quốc gia có Chính phủ điện tử phát triển và Top các quốc gia cung cấp dịch vụ công trực tuyến tốt nhất.

Nguồn tài liệu: http://www.australia.gov.au/ 

- Australian Public Service Information and Communications Technology Strategy 2012 – 2015.

- Public Service Act 1999.

Dương Tôn Bảo - Cục Tin học hóa