SỰ KIỆN NỘI BỘ SỰ KIỆN NỘI BỘ

Tuyển dụng các ứng viên Java, NodeJS, BA
Publish date 04/04/2020 | 21:48

Hôm nay, ngày 01/04/2020, chúng tôi tiếp nhận và đào tạo hội nhập online cho đồng nghiệp mới. Tham gia làm việc online ngay.

Và chúng tôi tiếp tục nhận CV, phỏng vấn online đối với các ứng viên Java, NodeJS, BA đam mê làm sản phẩm (product) cùng đội ngũ trẻ, năng động, thân thiện FDS

Chờ chi mà chưa gửi CV của bạn tới contact@fds.vn nhỉ. Chúng tôi sẽ liên hệ lại ngay.

Link tuyển dụng:
https://itviec.com/…/05-developers-java-nodejs-vuejs-fds-59…

#FDS #Java #NodeJS #BA