TIN HOẠT ĐỘNG TIN HOẠT ĐỘNG

FDS là thành viên của Hội Thông tin khoa học và công nghệ Việt Nam
Publish date 08/01/2020 | 16:38  | Lượt xem: 5748

Ngày 8/1/2020, Lễ kỷ niệm 20 năm thành lập Hội Thông tin Khoa học và Công nghệ Việt Nam (VASTI) diễn ra tại Đồ Sơn, TP Hải Phòng.

Tại buổi lễ kỷ niệm, Hội đã chính thức kết nạp FDS trở thành thành viên chính thức thứ 37 của VASTI.

Hội thảo Chuyển đổi số trong hoạt động thông tin khoa học và công nghệ được diễn ra ngay sau buổi lễ. Ông Tạ Tuấn Anh  - CTO FDS  trình bày bài tham luận Chuyển đổi số ngành thông tin khoa học và công nghệ để hội nhập quốc tế.

Vừa qua, FDS đã xây dựng thành công Hệ thống Tích hợp CSDL KHCN cho Bộ KHCN. Hệ thống tích hợp 13 CSDL chuyên ngành của các đơn vị trong Bộ KHCN; thực hiện quản lý, lưu trữ và cung cấp theo chuẩn dữ liệu quốc tế về KHCN. Góp một bước tiến trong quá trình Chuyển đổi số ngành thông tin khoa học và công nghệ.

SỰ KIỆN NỘI BỘ SỰ KIỆN NỘI BỘ