Ve chung toi
Danh cho khach hang
Cai tien quy trinh nghiep vu
Phat trien pm theo y/c

Album

Hội thảo hợp tác xây dựng DVC trực tuyến

FDS nhận Giấy chứng nhận chính thức trở thành thành viên VFOSSA

Ông Trần Kiêm Dũng phát biểu tại buổi gặp mặt thành viên VFOSSA

Hướng dẫn cho cán bộ trong khuôn khổ sự kiện Nâng cao khả năng sử dụng máy tính và truy cập internet công cộng tại Việt Nam

FDS và VIDAGIS cùng phối hợp giải quyết công việc

Ông Lê Trung Nghĩa tìm hiểu về cách làm nguồn mở của FDS và tư vấn thêm về mô hình phát triển phần mềm nguồn mở

Cùng giúp đỡ nhau trong công việc

13 doanh nghiệp nguồn mở "bắt tay" cung cấp giải pháp DVC trực tuyến

Tận tình hướng dẫn cho cán bộ trong khuôn khổ sự kiện Nâng cao khả năng sử dụng máy tính và truy cập internet công cộng tại Việt Nam

Trước giờ ra mắt sản phẩm

Khai mạc khóa học Chuyển giao công nghệ tại ĐH Bách khoa HN

Ông Lê Phú Cường phát biểu tại Hội thảo xây dựng và phát triển CSDLQG