CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN
NGUỒN MỞ VÀ DỊCH VỤ FDS
FOSS Development and Services Joint Stock Company
nhà cung cấp dịch vụ CNTT tại Việt Nam theo mô hình kinh doanh phần mềm tự do nguồn mở có uy tín trên thị trường trên cơ sở tích hợp với các dịch vụ viễn thông. Cung cấp dịch vụ phần mềm trên nền tảng dữ liệu và hạ tầng viễn thông cho tổ chức và doanh nghiệp Đại lý cung cấp sản phẩm, dịch vụ CNTT của các đơn vị khác
FDS phát triển bền vững theo đúng tầm nhìn, chiến lược đã vạch ra theo từng giai đoạn. Mô hình kinh doanh của FDS là mô hình kinh doanh trên sản phẩm phần mềm tự do nguồn mở. FDS coi trọng việc phát triển bền vững hơn lợi nhuận ngắn hạn.
FDS tập trung phát triển sản phẩm và cung cấp dịch vụ chất lượng cao. FDS coi chất lượng là cơ sở quan trọng nhất trong việc thu hút, giữ chân khách hàng. Sản phẩm chất lượng cao cũng là phương pháp tốt nhất để tối ưu hoá chi phí sản xuất nhằm nâng cao lợi nhuận.
FDS không ngừng đầu tư, nghiên cứu phát triển (R&D) cho từng sản phẩm và dịch vụ để liên tục đổi mới và sáng tạo. FDS luôn có chính sách thu hút nguồn lực chất xám thông qua mô hình cộng đồng nguồn mở theo thông lệ quốc tế. FDS luôn đóng góp mã nguồn sản phẩm phần mềm vào các cộng đồng phần mềm tự do nguồn mở với dịch vụ hỗ trợ trực tuyến hoặc trực tiếp.
FDS hoạt động hướng tới việc hài hoà và tối ưu hoá lợi ích giữa các đối tượng: cổ đông, người lao động và khách hàng. FDS coi nguồn lực về con người là nguồn lực lớn và quan trọng nhất đối với Công ty, do vậy FDS luôn có chính sách chăm sóc nhân viên cũng như chăm sóc khách hàng tốt nhất để có thể phát triển hài hoà.
Công ty uy tín với khách hàng và đối tác
Công ty uy tín với người lao động
Người lao động uy tín với Công ty
được thành lập vào tháng 2/2016 với các Cổ đông sáng lập là những người đã làm việc lâu năm trong lĩnh vực Công nghệ thông tin và Truyền thông. Hiện FDS có 12 cổ đông sáng lập trong đó có 3 nhà đầu tư chiến lược.
hiện tại có hơn 100 nhân viên và hầu hết tốt nghiệp chuyên ngành CNTT ở các Trường Đại học uy tín tại Việt Nam như Đại học Bách khoa Hà Nội, Đại học Quốc gia Hà Nội và các Đại học khác.
thông qua mô hình kinh doanh nguồn mở đã có hơn 20 đối tác trong và ngoài nước phối hợp với FDS triển khai sản phẩm dịch vụ phần mềm nguồn mở và viễn thông tới khách hàng.
tự hào là thành viên sáng lập các cộng đồng nguồn mở và liên minh thương mại như OpenCPS và IOCV. Từ các cộng đồng và liên minh thương mại, hiện FDS đang có khoảng 50 cộng tác viên làm việc thường xuyên với FDS.