DVC Truc tuyen

GIỚI THIỆU SẢN PHẨM GIỚI THIỆU SẢN PHẨM

1. Giới thiệu giải pháp

Phần mềm lõi dịch vụ công nguồn mở OpenCPS là phần mềm lõi phục vụ cung cấp dịch vụ công ở các cấp độ 2, 3, 4 (với các hình thức hồ sơ chỉ nộp trực tiếp, hồ sơ chỉ nộp trực tuyến, hoặc song song cả hai hình thức) phù hợp với quy định của Nhà nước Việt Nam về thủ tục hành chính và các quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông về dịch vụ công trực tuyến các cấp độ. OpenCPS có thể ứng dụng để cung cấp dịch vụ công trực tuyến trong tất cả các cơ quan nhà nước với thời gian triển khai nhanh và chi phí thấp. OpenCPS cho phép triển khai một cách đại trà các dịch vụ công trực tuyến ở các Bộ/ngành và địa phương chỉ bằng các thao tác cấu hình giống như cổng thông tin điện tử mà không đỏi hỏi phải lập trình gì thêm (ngoài các thành phần xử lý nghiệp vụ đặc thù).

Phần mềm OpenCPS được xây dựng với ý tưởng hoàn toàn mới để tạo ra sự khác biệt về tính năng đối với các sản phẩm cùng loại về dịch vụ công trực tuyến hiện có trên thị trường. OpenCPS không đi theo cách tiếp cận truyền thống là phát triển một nhóm các dịch vụ công cùng lĩnh vực trong một phần mềm ứng dụng. Thay vào đó một hệ thống dịch vụ công sẽ được tách làm 2 phần gồm: thành phần quản lý tiếp nhận, xử lý hồ sơ theo quy trình; và thành phần ứng dụng quản lý cơ sở dữ liệu nghiệp vụ chuyên ngành. Trong đó, OpenCPS đã thực hiện tổng quát hóa toàn bộ thành phần quản lý việc tiếp nhận và xử lý hồ sơ trực tuyến cho mọi dịch vụ công mà không phụ thuộc vào cơ sở dữ liệu nghiệp vụ chuyên ngành. Sau đây là các đặc điểm công nghệ chủ yếu thể hiện tính ưu việt của sản phẩm so với các sản phẩm cùng loại:

- Quản lý động danh mục thủ tục hành chính cấp 2 và cấu hình thành phần hồ sơ của mỗi thủ tục theo thực tế tại các cơ quan triển khai

- Cho phép khai báo cấu hình động nội dung các tờ khai, giấy tờ kết quả trong hồ sơ thực hiện dịch vụ công với các trường dữ liệu được tùy biến bởi người dùng.

- Cho phép thiết kế form in động cho các loại giấy tờ trong thành phần hồ sơ mà không phải lập trình thêm.

- Quản lý quy trình xử lý hồ sơ động với các bước xử lý và trạng thái hồ sơ do người dùng định nghĩa. Cho phép cấu hình khai báo mô tả các hành động được xử lý tự động bởi hệ thống trong quy trình xử lý hồ sơ như cấp mã số tiếp nhận hồ sơ, tính phí dịch vụ yêu cầu thanh toán, phân công người xử lý,…

- Hỗ trợ kết nối liên thông tự động các thủ tục hành chính trong đó kết quả đầu ra của một thủ tục có thể được sử dụng như một thành phần hồ sơ bổ sung cho một thủ tục khác.

- Công cụ hữu hiệu hỗ trợ kiểm soát tổng thể thủ tục hành chính tại bộ ngành và địa phương một cách minh bạch nhất thông qua cơ chế kết nối liên thông giữa các hệ thống dịch vụ công trực tuyến và một cửa điện tử. Từ đó cho phép giám sát công tác giải quyết thủ tục hành chính với các thông tin theo thời gian thực về hồ sơ quá hạn, trễ hạn; làm cơ sở kịp thời phát hiện, chấn chỉnh các biểu hiện tiêu cực, gây phiền hà trong giải quyết thủ tục hành chính. Việc giám sát này có thể thực hiện tập trung tại cổng dịch vụ công đối với các hồ sơ kể cả được nộp trực tuyến hay nộp trực tiếp tại cơ quan nhà nước.

- Tích hợp đầy đủ với nhiều dịch vụ thành phần của nhà cung cấp thứ 3 như:

+ Tin nhắn và tổng đài SMS

+ Chữ ký số cán bộ (của Ban Cơ yếu Chính phủ)

+ Chữ ký số doanh nghiệp của 09 nhà cung cấp

+ Cổng thanh toán điện tử quốc gia KeyPay (của Bộ Công thương)

+ Cổng thanh toán điện tử VTCPay

+  Hoá đơn điện tử

+ Chuyển phát nhanh VNPost (của Tổng công ty Bưu chính Việt Nam)

+ Phần mềm Một cửa điện tử liên thông ePar – dành riêng cho các Tỉnh/Thành phố

+ …

http://fds.vn/documents/21502/26507/1.1.jpg/3beeffac-c2f2-4ae1-bc2a-91a9558ace81?t=1483543885294

Hệ sinh thái các dịch vụ tích hợp

- Hỗ trợ API kiểu Restful để dễ dàng mở rộng phát triển thêm hoặc kết nối với các phần mềm ứng dụng nghiệp vụ sẵn có.

- Có khả năng tùy biến giao diện đồ họa và các chức năng hỗ trợ của phần mềm ứng dụng một cách dễ dàng để phù hợp với yêu cầu sử dụng tại mỗi cơ quan.

Phần mềm OpenCPS có khả năng áp dụng triển khai tại tất cả các cơ quan nhà nước để cung cấp dịch vụ công trực tuyến. Mô hình triển khai vật lý của OpenCPS có thể linh hoạt theo nhu cầu và hiện trạng quản lý của mỗi cơ quan bộ ngành và địa phương. Trong đó phổ biến theo các mô hình sau:

 

http://fds.vn/documents/21502/26507/2.png.jpg/721e9ac8-8063-4240-9cb8-3fefac641a2f?t=1483524381456

Mô hình triển khai dịch vụ công trực tuyến

- Triển khai theo mô hình tập trung: Toàn bộ hệ thống ứng dụng công trong cơ quan bộ ngành/địa phương bao gồm phần tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả trực tuyến, xử lý hồ sơ được triển khai tập trung tại một trung tâm dữ liệu duy nhất. Người làm thủ tục và cán bộ cùng truy cập vào một địa chỉ thống nhất.

- Triển khai theo mô hình phân tán: Mỗi một nhóm dịch vụ công trong một lĩnh vực được triển khai tại một hệ thống với địa chỉ truy cập khác nhau. Người làm thủ tục và xử lý hồ sơ ở lĩnh vực nào thì truy cập vào địa chỉ của ứng dụng tương ứng. Cổng dịch vụ công quản lý danh mục các thủ tục hành chính và tạo liên kết đến các địa chỉ ứng dụng để người dùng truy cập nộp hồ sơ trực tuyến. Ngoài ra cổng cũng thực hiện chức năng thu thập thông tin để giám sát tập trung tình trạng xử lý hồ sơ tại các ứng dụng dịch vụ công khác nhau.

- Triển khai theo mô hình hỗn hợp: Trong mô hình này một địa chỉ cổng dịch vụ công duy nhất được triển khai để làm nơi tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả trực tuyến cho người làm thủ tục. Tuy nhiên các ứng dụng xử lý hồ sơ sẽ được triển khai phân tán theo từng lĩnh vực của cơ quan xử lý. Hồ sơ được tiếp nhận trên cổng sẽ được chuyển xử lý, đồng thời nhận kết quả từ ứng dụng của cán bộ xử lý hồ sơ qua một giao thức trao đổi dữ liệu thống nhất.

Quy mô áp dụng OpenCPS có thể trong một phạm vi nhỏ của một cơ quan, đơn vị nhà nước hoặc triển khai rộng khắp trong một bộ ngành hoặc tỉnh thành địa phương.

http://fds.vn/documents/21502/26507/3.png.jpg/4a75387b-4864-479b-81ad-6b6a0dc33757?t=1483524388676

Kiến trúc nghiệp vụ

Cấu trúc của phần mềm gồm 3 thành phần:

- Thành phần front-end: Có 2 thành phần:

+ Thành phần cho người dân (frontoffice): Nộp hồ sơ trực tiếp, nộp hồ sơ trực tuyến, tra cứu thông tin thủ tục hành chính, trả kết quả trực tuyến, thanh toán điện tử và sử dụng chữ ký số, tra cứu tình trạng xử lý hồ sơ và các chức năng tiện ích khác. Tương thích với mobile với một số chức năng tra cứu.

+ Thành phần cho cán bộ xử lý hồ sơ (backoffice): Tiếp nhận hồ sơ, xử lý hồ sơ theo quy trình, thống kê báo cáo, tra cứu hồ sơ thủ tục hành chính và các chức năng tiện ích. Tương thích với mobile với một số chức năng không đòi hỏi xử lý phức tạp.

- Thành phần back-end: Bao gồm quản trị CSDL, người dùng, phân quyền, cấu hình hệ thống, định nghĩa quy trình, các chức năng bảo mật và các chức năng hệ thống khác.

- Thành phần tra cứu dữ liệu trên mobile: Là ứng dụng native app cho phép tra cứu dữ liệu kết quả thủ tục hành chính trên mobile, cung cấp ,thống kê báo cáo phục vụ các mục tiêu khác nhau.

OpenCPS định hướng kiến trúc tách biệt back-end và front-end, cho phép:

- Tùy biến giao diện dạng theme.

- Tích hợp với các thành phần xác thực người dùng như OpenLDAP, AD. Cho phép tích hợp nhiều front-end trên các công nghệ khác nhau như Java, php, .Net vv...

 

Khả năng triển khai OpenCPS:

Đối với nhu cầu khác nhau, có thể lựa chọn triển khai một số thành phần của OpenCPS, cụ thể như sau:

- Triển khai thành phần Quản lý và công bố thủ tục hành chính: Cơ quan nhà nước hoàn thành việc công bố 100% các thủ tục hành chính của đơn vị.

- Triển khai thành phần Một cửa điện tử: Cơ quan nhà nước hoàn thành việc tiếp nhận, luân chuyển, trả kết quả, ... đối với hồ sơ nộp trực tiếp cho 100% các thủ tục trong đơn vị.

- Triển khai thành phần Một cửa điện tử liên thông: Cơ quan nhà nước hoàn thành việc tiếp nhận, luân chuyển, trả kết quả, ... đối với hồ sơ nộp trực tiếp cho 100% các thủ tục trong đơn vị và 100% thủ tục liên thông giữa các đơn vị.

- Triển khai thành phần dịch vụ công trực tuyến mức độ 3: Cơ quan nhà nước hoàn thành đạt tỷ lệ 100% dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 (trong thời gian nhanh chóng, chỉ cần nhập dữ liệu tham số hóa thủ tục hành chính); và đạt được dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 khi bổ sung thành phần thanh toán trực tuyến và ký số.

- Triển khai các thành phần ký số chuyên biệt, in hóa đơn điện tử, tích hợp các CSDL quốc gia và chuyên ngành, ...: Người làm thủ tục được hỗ trợ nhập nhanh, chính xác trong quá trình nhập và nộp hồ sơ; Cán bộ công chức được hỗ trợ các công cụ giúp giảm thời gian thụ lý hồ sơ.

- Cung cấp các cơ chế tích hợp với các phần mềm xử lý chuyên ngành (sẵn có): tiết kiệm kinh phí đầu tư của Cơ quan nhà nước, tận dụng được các phần mềm sẵn có đang chạy ổn định.

Với việc phân chia thành các thành phần (miền nghiệp vụ) rõ ràng, OpenCPS cho phép khách hàng (các đơn vị cung cấp phần mềm) tùy ý lựa chọn và triển khai các thành phần để đáp ứng nhanh chóng đúng nhu cầu của Cơ quan quản lý nhà nước. Đồng thời dễ dàng triển khai bổ sung thêm các thành phần khác để đáp ứng các nhu cầu cao hơn của Cơ quan nhà nước mà không ảnh hưởng tới các thành phần trước đó.

OpenCPS được phát triển trên nền tảng Liferay. Cấu trúc ứng dụng bao gồm backend và frontend:

http://fds.vn/documents/21502/26507/4.jpg/37197fc3-1b15-4402-939f-4369a371472d?t=1483524393537

Kiến trúc công nghệ

- Backend bao gồm các thành phần:

+ DB Access: Tầng truy cập dữ liêu cung cấp các dịch vụ truy vấn CSDL thông qua Hibernate.

+ API Service: Tầng nghiệp vụ cung cấp hàm chức năng theo nghiệp vụ của dịch vụ công trực tuyến.

+ Restful API: Tầng nghiệp vụ cung cấp giao diện (inteface) cho các ứng dụng dưới dịch vụ web dạng micro service.

- Frontend là tầng trình diễn cung cấp giao diện tới người dùng:

+ Admin UI: cung cấp giao diện web cho người dùng quản trị hệ thống.

+ BackOffice UI: cung cấp giao diện cho người dùng cán bộ trong cơ quan nhà nước. Backoffice được phân tách thành module nghiệp vụ dùng cho cán bộ xử lý hồ sơ và module một cửa dùng cho cán bộ tiếp nhận hồ sơ.

+ FrontOffice UI: cung cấp giao diện cho người dùng là công dân, doanh nghiệp tiếp nhận hồ sơ.

+ Mobile UI: cung cấp giao diện native trên thiết bị mobile (gồm cả backoffice và portal).

2. Kiến trúc dịch vụ công của Bộ ngành, Tỉnh/Tp khi triển khai OpenCPS.

Hạt nhân của hệ thống dịch vụ công trực tuyến là một hệ thống Phần mềm lõi DVC. Phần mềm này đóng vai trò là trung tâm kết nối với các hệ thống bên ngoài bao gồm Cổng DVC Quốc gia, Cổng Một cửa Quốc gia (NSW); với Cổng DVCTT và phần mềm Một cửa điện tử của và với hệ thống DVC của các đơn vị trực thuộc. Hệ thống thành phần tại các đơn vị trực thuộc được phân tách thành các mô đun một cửa điện tử và xử lý nghiệp vụ thủ tục hành chính.

Mô hình kiến trúc này đảm bảo tính linh hoạt dễ dàng mở rộng hệ thống với nhiều cơ quan kết nối vào hệ thống DVCTT và có thể mở rộng thêm số lượng DVC bằng cách thêm các mô đun xử lý nghiệp vụ. Toàn bộ hệ thống thành phần lõi, Cổng DVCTT, một cửa điện tử trong hệ thống DVCTT sẽ không phải đầu tư lại khi thực hiện mở rộng số lượng DVC cũng như số lượng cơ quan thực hiện thủ tục.

http://fds.vn/documents/21502/26507/5.jpg/d287a950-7b11-45e6-a4c9-c5e5d90e579b?t=1483524400001

Kiến trúc tổng thể hệ thống dịch vụ công

Trên cơ sở mô hình kiến trúc logic của hệ thống lựa chọn triển khai theo phương án tập trung hoặc phân tán.

Cụ thể về luồng thông tin hồ sơ và nghiệp vụ luân chuyển giữa các thành phần trong hệ thống như hình sau:

http://fds.vn/documents/21502/26507/6.jpg/9cfe3642-0a32-4f6e-94eb-f94de5b13dc6?t=1483524407276

Luồng dữ liệu

 

 

KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU

KHTB

Bộ Giao thông Vận tải

KHTB

Bộ Công thương Việt Nam

KHTB

Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch