Bản tin công nghệ OpenCPS - Số 10
09/02/2018 | 15:18 PM

Số 10 - Tháng 01/2018

Phần mềm lõi Dịch vụ công nguồn mở OpenCPS phiên bản 2

Sau khi phiên bản OpenCPS 1.x triển khai thành công tại Bộ GTVT (góp phần đưa Bộ GTVT đứng thứ nhất trong bảng xếp hạng Dịch vụ công trực tuyến), Bộ Công thương, Tỉnh Sơn La,… Nhận được nhiều phản hồi từ cộng đồng doanh nghiệp thông qua VCCI và các đơn vị cung cấp Dịch vụ công, đồng thời cập nhật các văn bản pháp quy có liên quan mới nhất về CPĐT. Cộng đồng phát triển phần mềm lõi Dịch vụ công nguồn mở OpenCPS xây dựng phiên bản OpenCPS 2.x với nhiều cải tiến và thuân thủ các quy chuẩn của nhà nước hiện hành:

TUÂN THỦ VÀ ĐÁP ỨNG CÁC QUY ĐỊNH NHÀ NƯỚC

- Khung kiến trúc chính quyền điện tử 1.0

- Danh mục các tiêu chuẩn kỹ thuật do Bộ TTTT ban hành.

- Dự thảo Thông tư Quy định về việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến và bảo đảm khả năng truy cập thuận tiện đối với trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước.

- Dự thảo Quy định đánh giá, xếp hạng, công nhận mức độ CQĐT cấp xã/phường, huyện/quận.

- Các tiêu chí đánh giá, chấm điểm xếp hạng chỉ số Dịch vụ công trực tuyến (OSI) của Bộ TTTT và Hội Tin học Việt Nam.

XÂY DỰNG CÁC QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ TỰ ĐỘNG HOÁ, ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ

- Công nghệ tự động hoá quy trình kiểm thử tích hợp, đóng gói phân phối phần mềm (CI/CD)

- Công nghệ tự động hoá quy trình rà soát phát hiện lỗ hổng an toàn an ninh thông tin

- Công nghệ đảm bảo hiệu năng, mức độ sẵn sàng của hệ thống thông tin

- Công nghệ giám sát vận hành hệ thống thông tin

- Công nghệ kiểm tra, đánh giá các chỉ số phần mềm nguồn mở

GIAO DIỆN OPENCPS 2.x HIỆN ĐẠI VÀ THÂN THIỆN

- Sau khi triển khai khoảng 400 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3&4 trên OpenCPS 1.x đội phát triển Core Team của OpenCPS đã nhận được rất nhiều góp ý từ các đơn vị triển khai phần mềm, cán bộ thụ lý hồ sơ, công dân và doanh nghiệp. Đặc biệt có doanh nghiệp (chỉ riêng doanh nghiệp này) đã nộp tới 2048 hồ sơ lên hệ thống dịch vụ công triển khai từ OpenCPS.

- Giao diện OpenCPS 2.x được thiết kế hiện đại, thẩm mỹ; công dân, doanh nghiệp dễ tiếp cận; cán bộ đơn giản trong sử dụng.

- Có khả năng tuỳ biến giao diện nhanh cho từng cơ quan (nhờ việc phân tách độc lập front-end với back-end của phần mềm)

THIẾT KẾ, XÂY DỰNG OPENCPS 2.x THEO CHUẨN OSGi VÀ KIẾN TRÚC MICROSERVICES

Các thành phần chính:

- Thành phần quản lý xác thực người dùng tập trung hỗ trợ khả năng đăng nhập một lần SSO dựa trên OpenID và cho phép sử dụng chứng thư số để tạo tài khoản mới và đăng nhập.

- Thành phần cung cấp API chuẩn cho OpenCPS đáp ứng theo mô hình kiến trúc Microservices sử dụng chuẩn công nghệ JSON/RESTFUL

- Thành phần quản lý khai thác CSDL dùng chung và CSDL hồ sơ dịch vụ công

- Thành phần hỗ trợ phân tích dữ liệu và báo cáo thống kê (BI)

- Thành phần lõi Front-end với các giao diện:

+ Cổng giao tiếp dịch vụ công

+ Người làm thủ tục, quản lý thông tin hồ sơ và các tương tác trên hồ sơ của người làm thủ tục

+ Quản lý thông tin cá nhân của người làm thủ tục

+ Quản lý giấy tờ của người làm thủ tục

+ Quản lý thanh toán phí và lệ phí của người làm thủ tục

+ Quản lý hồ sơ của cán bộ

+ Quản lý thông tin hồ sơ và các tương tác trên hồ sơ của cán bộ

+ Quản lý trao đổi thông tin giưa cán bộ

+ Quản lý chữ ký số của cơ quan nhà nước

+ Quản lý chữ ký số của cán bộ

+ Quản lý hoá đơn điện tử

+ Quản lý chuyển phát hồ sơ qua bưu chính.

- Công cụ hỗ trợ:

+ Quản trị hệ thống

+ Quản trị danh mục

+ Quản trị người dùng

+ Quản trị thủ tục hành chính

+ Quản trị mẫu hồ sơ

+ Quản trị quy trình

+ Quản trị thông tin thanh toán

+ Giao diện ứng dụng mobile.

- Thành phần lõi Back-end với các module:

+ Quản lý danh mục dữ liệu dùng chung

+ Quản trị công dân

+ Quản trị doanh nghiệp

+ Quản trị cán bộ

+ Quản lý thủ tục hành chính và hồ sơ thủ tục

+ Quản lý giao tiếp hệ thống Email

+ Quản lý giao tiếp hệ thống SMS

+ Quản lý thanh toán trực tuyến

+ Công cụ thiết kế form biểu mẫu động bằng đồ hoạ

+ Công cụ import/export biểu mẫu động

+ Công cụ chuyển form biểu mẫu động thành PDF

+ Công cụ xây dựng teamplate quy trình

THIẾT KẾ HẠ TẦNG MÁY CHỦ TỐI ƯU VỚI OPENCPS 2.x

- Hệ thống mạng riêng ảo OpenVPN khi kết nối đến hệ thống máy chủ chạy OpenCPS

- Hệ thống cảnh báo khi có các thao tác kết nối đến hạ tầng máy chủ chạy OpenCPS

- Công cụ cập nhật dịch vụ, kernel hệ thống tự động

- Công cụ tự động dò quét lỗ hổng dịch vụ hệ thống

- Hệ thống phân tán và đồng bộ hoá CSDL

- Hệ thống cân bằng tải với HA Proxy, Nginx Load Balancing theo cơ chế round-robin, least-connected, ip-hash

- Hệ thống giám sát tài nguyên hệ thống máy chủ Zabbix

- Hệ thống thu thập log ELK cho hệ thống máy chủ

- Hệ thống cảnh báo tài nguyên hệ thống máy chủ bằng Email, SMS

CÁC DỊCH VỤ ĐÃ TÍCH HỢP SẴN VỚI OPENCPS 2.x

- Tích hợp Email

- Tích hợp SMS

- Tích hợp Chữ ký số doanh nghiệp

- Tích hợp Chữ ký số cơ quan nhà nước

- Tích hợp Chữ ký số cán bộ

- Tích hợp Máy ký số

- Tích hợp Thanh toán điện tử

- Tích hợp Hoá đơn điện tử

- Tích hợp Chuyển phát nhanh bưu chính

- …

OPENCPS 2.x CUNG CẤP BỘ API CHUẨN ĐỂ TÍCH HỢP:

- Cổng Thông tin điện tử Chính phủ, Cổng thông tin điện tử Bộ ngành, Cổng thông tin điện tử Tỉnh/TP (để cung cấp tình hình tiếp nhận và giải quyết hồ sơ dịch vụ công)

- Cổng Dịch vụ công quốc gia (để tiếp nhận các hồ sơ từ Chính phủ)

- Cổng Dịch vụ công Một cửa Quốc gia (NSW) (để tiếp nhận các hồ sơ có yếu tố nước ngoài)

- Trục tích hợp và chia sẻ dữ liệu LGSP (để trao đổi dữ liệu với các hệ thống khác theo hướng dẫn của Khung kiến trúc chính quyền điện tử 1.0)

- Hệ thống một cửa điện tử liên thông tại địa phương (để chuyển hồ sơ trực tuyến từ Cổng dịch vụ công trực tuyến OpenCPS tới Hệ thống một cửa điện tử, xử lý hồ sơ trực tuyến và trực tuyến trên cùng một quy trình và công bằng như nhau)

- Các hệ thống nghiệp vụ và CSDL chuyên ngành (để tương tác giữa thông tin hồ sơ và thông tin nghiệp vụ).

Phần mềm lõi Dịch vụ công nguồn mở OpenCPS cho phép linh hoạt vềmô hình, triển khai nhanh chóng và thuận tiện khi chuyển giao công nghệ cho các Chủ đầu tư.

 

Sau khi vượt qua 3 vòng thẩm định Khoa học. Tại từng Hội đồng thẩm định, các thành viên Khoa học của Hội đồng như GS.TSKH Đỗ Trung Tá (nguyên Bộ trưởng bộ Thông tin và truyền thông), PGS.TS Hà Quốc Trung (Giám đốc Trung tâm CNTT – Bộ KH&CN), TS Nguyễn Thành Phúc (Cục trưởng cục Tin học hoá),… đã đánh giá cao việc ứng dụng các công nghệ mới trong quá trình phát triển OpenCSP v2.x. Cùng với đó đưa ra các ý kiến nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm của đề tài có giá trị gia thăng và tính cạnh tranh cáo, có hàm lượng công nghệ và kỹ thuật tiên tiến trong lĩnh vực CNTT với các đặc tính cơ bản:

- Tính mới;

- Tính tiêu chuẩn;

- Công nghệ mở;

- Công nghệ tiến tiến;

- Khả năng mở rộng, triển khai linh hoạt;

Quỹ đổi mới công nghệ quốc gia (NATIF) – Bộ Khoa học và Công nghệ đã chính thức tài trợ ngân sách thực hiện đề tài “Nghiên cứu, ứng dụng công nghệ nguồn mở xây dựng hệ thống phần mềm lõi dịch vụ công trực tuyến OpenCPS phù hợp Khung kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam”. Chủ nhiệm đề tài là ông Trần Kiêm Dũng.

Nhóm hơn 60 chuyên gia đã được thành lập từ FDS, Netnam, iWay và VietOpenStack để cùng nhau thực hiện đề tài.

Công ty CP Phát triển nguồn mở và Dịch vụ FDS:

- Nghiên cứu công nghệ mới.

- Thiết kế chi tiết và phát triển.

Cộng đồng VietOpenStack (anh Lê Quang Hiếu, người đứng thứ 225 trên thế giới đóng góp cho Lõi OpenStack, tính đến ngày 5/2/2018):

- Xây dựng Quy trình công nghệ tự động hoá kiểm thử tích hợp, đóng gói phân phối phần mềm (CI/CD)

- Triển khai Công nghệ tự động hoá quy trình kiểm thử tích hợp, đóng gói phân phối phần mềm (CI/CD)

Công ty Cổ phần NetNam:

- Xây dựng Quy trình công nghệ bảo đảm hiệu năng, mức độ sẵn sàng cao của hệ thống.

- Xây dựng Quy trình công nghệ tự động hoá rà soát phát hiện lỗ hổng an toàn an ninh thông tin. Công ty Cổ phần giải pháp thông tin (iWay)

- Xây dựng Quy trình công nghệ giám sát vận hành hệ thống và bảo đảm chất lượng dịch vụ.

- Xây dựng Quy trình công nghệ bảo đảm tiêu chuẩn đánh giá phần mềm nguồn mở.

 

CMC triển khai DVCTT cho Cục ĐTNĐ (Bộ GTVT) sử dụng OpenCPS

Hơn một năm trước, vào ngày 26/11/2016, tại Cục Đường thuỷ nội địa Việt Nam, lãnh đạo Bộ GTVT và Cục ĐTNĐ đã bấm nút khai trương Hệ thống Dịch vụ công trực tuyến lĩnh vực đường thuỷ nội địa với 57 DVC TT mức độ 3 (với 64 quy trình) triển khai tới Cục ĐTNĐ, các Cảng vụ đường thuỷ, các Trường đào tạo nghề đường thuỷ trên toàn quốc.

Mô hình triển khai Dịch vụ công trực tuyến

Đóng góp vào sự kiện quan trọng đó đầu tiên là quyết tâm chỉ đạo từ hai đơn vị thuộc Bộ GTVT là Cục Đường thuỷ nội địa Việt Nam và Trung tâm Công nghệ thông tin sử dụng Phần mềm lõi dịch vụ công nguồn mở OpenCPS; tiếp theo là nhà thầu Công ty TNHH Giải pháp phần mềm CMC, Công ty STC và sự hỗ trợ kỹ thuật (theo mô hình nguồn mở thế giới) từ các đơn vị như: Công ty Cổ phần Phát triển nguồn mở và dịch vụ FDS, Công ty CP Netnam, ...

Trong năm 2017, Cục Đường thuỷ nội địa Việt Nam đã tiếp nhận 337.555 hồ sơ, trong đó có 86.932 hồ sơ tiếp nhận trực tuyến và qua tin nhắn SMS (chiếm 25.81% trên tổng số hồ sơ). Để có được tỷ lệ nộp hồ sơ trực tuyến như vậy quả là một nỗ lực rất lớn của Cục ĐTNĐ và đội ngũ kỹ thuật trong việc tuyên truyền, phổ biến lợi ích của DVC TT cũng như tạo sự thuận tiện cho người dân và doanh nghiệp.

Số lượng hồ sơ tiếp nhận và tiếp nhận trực tuyến năm 2017

Trong quá trình triển khai DVC TT, đội ngũ triển khai gặp phải một khó khăn rất lớn đối với nhóm thủ tục liên quan tới việc ra vào cảng bến. Các tuyến hành trình ngắn, trên thuyền thiếu máy tính và mạng Internet, trình độ tin học của chủ tàu còn hạn chế; vậy làm thế nào để việc ra vào cảng bến nhanh chóng, thuận tiện hơn? Đội ngũ kỹ thuật đã đưa ra tiện ích: chủ tàu nhắn tin SMS theo cú pháp, tin nhắn chuyển về tổng đài và phần mềm dịch vụ công phân tích dữ liệu đầu vào này chuyển cán bộ thụ lý, trả kết quả cho người dân qua tin nhắn SMS.

Các cảng vụ đã áp dụng hình thức nhận hồ sơ qua tin nhắn SMS

Cũng trong năm 2017, Cục Đường thuỷ nội địa Việt Nam cùng nhà thầu cũng đã hỗ trợ Sở GTVT Tp Hà Nội và Tp Hồ Chí Minh triển khai nhiều dịch vụ công trực tuyến sử dụng OpenCPS.

Hỗ trợ địa phương triển khai dịch vụ công trực tuyến

Với những nỗ lực không ngừng, đạt được những thành công đáng kể và nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ từ phía người dân, doanh nghiệp (đặc biệt là các chủ tàu). Cục Đường thuỷ nội địa Việt Nam, Trung tâm Công nghệ thông tin - Bộ GTVT vẫn quyết tâm đem đến sự thuận lợi hơn nữa cho người dân và doanh nghiệp trong lĩnh vực đường thuỷ nội địa. Quyết tâm chuyển đổi từ “hành chính" sang “dịch vụ".

Trong cuối năm 2017, nhà thầu tiếp tục nâng cấp 27 dịch vụ công trực tuyến đã cung cấp ở mức độ 3 lên mức độ 4 với việc tích hợp Cổng thanh toán trực tuyến KeyPay và Dịch vụ chuyển phát nhanh của Bưu điện.

Số lượng dịch vụ công trực tuyến được cung cấp

Sau quá trình chạy thử nghiệm, hôm qua, ngày 16/1/2018, tại Cục Đường thuỷ nội địa Việt Nam, lãnh đạo Bộ GTVT, lãnh đạo Cục ĐTNĐ chính thức công bố Dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 lĩnh vực đường thuỷ nội địa.

Lễ công bố dịch vụ công trực tuyến mức độ 4

Công ty TNHH Giải pháp Phần mềm CMC (CMCSoft) cùng với các đơn vị trong Cộng đồng Phần mềm lõi dịch vụ công nguồn mở OpenCPS đã triển khai thành công 57 dịch vụ công trực tuyến lĩnh vực đường thuỷ nội địa trong thời gian qua (sử dụng OpenCPS)

Các số liệu từ hệ thống Dịch vụ công trực tuyến được theo dõi liên tục trên Hệ thống giám sát, tổ chức Giao thông đường thuỷ nội địa.

Phòng giám sát và tổ chức giao thông đường thuỷ

Một lần nữa, Cộng đồng OpenCPS xin chúc mừng Công ty TNHH Giải pháp phần mềm CMC (CMCSoft) một thành viên của Cộng đồng OpenCPS đã cùng các thành viên khác trong Cộng đồng OpenCPS triển khai thành công 57 Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3&4. Góp phần cải cách hành chính cho Bộ GTVT

CMC triển khai DVCTT cho Vụ Vận tải và Vụ KHCN (Bộ GTVT) sử dụng OpenCPS

Trong tháng 12/2017, với đội ngũ nhân sự mạnh, CMC đã nhanh chóng triển khai thành công các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3&4 cho Vụ Vận tải và Vụ Khoa học công nghệ (Bộ GTVT). Kết thúc quá trình triển khai, các DVCTT này nhận được đánh giá cao từ các doanh nghiệp sử dụng.

Triển khai nhanh – bí quyết của CMC

Hiện nay, CMC đang tiếp tục triển khai hàng loạt dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 & 4 cho Bộ, ngành. Để có thể triển khai nhanh với chất lượng cao. CMC đã tổ chức một đội ngũ nhân sự hùng hậu tập trung triển khai dịch vụ công. Đội ngũ này kết hợp chặt chẽ cùng Core Team của OpenCPS trong việc đào tạo nội về kiến trúc, kỹ thuật lập trình, nghiệp vụ và các biện pháp triển khai OpenCPS (trước là 1.x và nay là 2.x). Đồng thời CMC cũng đóng góp nhiều mã nguồn vào Lõi dịch vụ công trực tuyến OpenCPS.

 

Giải pháp hành chính công điện tử được ví như trái tim trong hệ thống Chính quyền điện tử cấp Tỉnh/TP.

Phần mềm một cửa điện tử liên thông E-PAR

Ngày 04/02/2015, Bộ Thông tin và Truyền thông có công văn số 387/BTTTTCNTT gửi Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh giới thiệu Giải pháp phần mềm một cửa trên nền mã nguồn mở với tên gọi E-PAR do Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghệ Tâm Việt phát triển để hỗ trợ cho các địa phương, đặc biệt là các địa phương có khó khăn về kinh phí đầu tư. Các địa phương không cần đầu tư xây dựng phần mềm mới mà chỉ phát triển thêm, cài đặt và sử dụng.

Ngày 13/11/2015 Bộ Nội Vụ có công văn số 5274/BNV-CCHC gửi UBND các tỉnh hướng dẫn các địa phương sử dụng phần mềm E-PAR của Bộ Thông tin và Truyền thông trong việc triển khai nhân rộng mô hình một cửa hiện đại.

Phần mềm Một cửa điện tử E-PAR hiện được triển khai trên phạm vi nhiều tỉnh, huyện và trên 1300 xã tại Việt Nam.

Giải pháp hành chính công điện tử toàn diện dành cho cấp Tỉnh/TP

Việc tích hợp Phần mềm một cửa điện tử liên thông E-PAR với Cổng Dịch vụ công trực tuyến OpenCPS đã đem lại một giải pháp hành chính công toàn diện, giải quyết triệt để các vấn đề về tiếp nhận, thụ lý, trả kết quả và thống kê báo cáo liên quan tới hồ sơ trực tiếp và hồ sơ trực tuyến với cùng một cách xử lý.

Giải pháp hành chính công điện tử toàn diện EPar – OpenCPS đã chứng minh hiệu quả rõ nét trong việc triển khai đồng bộ tại Tỉnh Sơn La và nhận được nhiều sự quan tâm của các tỉnh, thành phố khác.

Vừa qua, sau E-PAR đã tiến hành tích hợp với OpenCPS 2.0 với nhiều tính năng ưu việt và độ ổn định cao.

Tin nổi bật Tin nổi bật