Bản tin công nghệ OpenCPS - Số 9
12/12/2017 | 09:08 AM
logo

Số 9 - Tháng 12/2017

 

Phần mềm lõi Dịch vụ công nguồn mở OpenCPS phiên bản 2

Sau khi phiên bản OpenCPS 1.x triển khai thành công tại Bộ GTVT (góp phần đưa Bộ GTVT đứng thứ nhất trong bảng xếp hạng Dịch vụ công trực tuyến), Bộ Công thương, Tỉnh Sơn La,… Nhận được nhiều phản hồi từ cộng đồng doanh nghiệp thông qua VCCI và các đơn vị cung cấp Dịch vụ công, đồng thời cập nhật các văn bản pháp quy có liên quan mới nhất về CPĐT. Cộng đồng phát triển phần mềm lõi Dịch vụ công nguồn mở OpenCPS xây dựng phiên bản OpenCPS 2.x với nhiều cải tiến và thuân thủ các quy chuẩn của nhà nước hiện hành:

img-relate

TUÂN THỦ VÀ ĐÁP ỨNG CÁC QUY ĐỊNH NHÀ NƯỚC

- Khung kiến trúc chính quyền điện tử 1.0

- Danh mục các tiêu chuẩn kỹ thuật do Bộ TTTT ban hành.

- Dự thảo Thông tư Quy định về việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến và bảo đảm khả năng truy cập thuận tiện đối với trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước.

- Dự thảo Quy định đánh giá, xếp hạng, công nhận mức độ CQĐT cấp xã/phường, huyện/quận.

- Các tiêu chí đánh giá, chấm điểm xếp hạng chỉ số Dịch vụ công trực tuyến (OSI) của Bộ TTTT và Hội Tin học Việt Nam.

XÂY DỰNG CÁC QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ TỰ ĐỘNG HOÁ, ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ

- Công nghệ tự động hoá quy trình kiểm thử tích hợp, đóng gói phân phối phần mềm (CI/CD)

- Công nghệ tự động hoá quy trình rà soát phát hiện lỗ hổng an toàn an ninh thông tin

- Công nghệ đảm bảo hiệu năng, mức độ sẵn sàng của hệ thống thông tin

- Công nghệ giám sát vận hành hệ thống thông tin

- Công nghệ kiểm tra, đánh giá các chỉ số phần mềm nguồn mở

GIAO DIỆN OPENCPS 2.x HIỆN ĐẠI VÀ THÂN THIỆN

- Sau khi triển khai khoảng 400 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3&4 trên OpenCPS 1.x đội phát triển Core Team của OpenCPS đã nhận được rất nhiều góp ý từ các đơn vị triển khai phần mềm, cán bộ thụ lý hồ sơ, công dân và doanh nghiệp. Đặc biệt có doanh nghiệp (chỉ riêng doanh nghiệp này) đã nộp tới 2048 hồ sơ lên hệ thống dịch vụ công triển khai từ OpenCPS.

- Giao diện OpenCPS 2.x được thiết kế hiện đại, thẩm mỹ; công dân, doanh nghiệp dễ tiếp cận; cán bộ đơn giản trong sử dụng.

- Có khả năng tuỳ biến giao diện nhanh cho từng cơ quan (nhờ việc phân tách độc lập front-end với back-end của phần mềm)

THIẾT KẾ, XÂY DỰNG OPENCPS 2.x THEO CHUẨN OSGi VÀ KIẾN TRÚC MICROSERVICES

Các thành phần chính:

- Thành phần quản lý xác thực người dùng tập trung hỗ trợ khả năng đăng nhập một lần SSO dựa trên OpenID và cho phép sử dụng chứng thư số để tạo tài khoản mới và đăng nhập.

- Thành phần cung cấp API chuẩn cho OpenCPS đáp ứng theo mô hình kiến trúc Microservices sử dụng chuẩn công nghệ JSON/RESTFUL

- Thành phần quản lý khai thác CSDL dùng chung và CSDL hồ sơ dịch vụ công

- Thành phần hỗ trợ phân tích dữ liệu và báo cáo thống kê (BI)

- Thành phần lõi Front-end với các giao diện:

+ Cổng giao tiếp dịch vụ công

+ Người làm thủ tục, quản lý thông tin hồ sơ và các tương tác trên hồ sơ của người làm thủ tục

+ Quản lý thông tin cá nhân của người làm thủ tục

+ Quản lý giấy tờ của người làm thủ tục

+ Quản lý thanh toán phí và lệ phí của người làm thủ tục

+ Quản lý hồ sơ của cán bộ

+ Quản lý thông tin hồ sơ và các tương tác trên hồ sơ của cán bộ

+ Quản lý trao đổi thông tin giưa cán bộ

+ Quản lý chữ ký số của cơ quan nhà nước

+ Quản lý chữ ký số của cán bộ

+ Quản lý hoá đơn điện tử

+ Quản lý chuyển phát hồ sơ qua bưu chính.

- Công cụ hỗ trợ:

+ Quản trị hệ thống

+ Quản trị danh mục

+ Quản trị người dùng

+ Quản trị thủ tục hành chính

+ Quản trị mẫu hồ sơ

+ Quản trị quy trình

+ Quản trị thông tin thanh toán

+ Giao diện ứng dụng mobile.

- Thành phần lõi Back-end với các module:

+ Quản lý danh mục dữ liệu dùng chung

+ Quản trị công dân

+ Quản trị doanh nghiệp

+ Quản trị cán bộ

+ Quản lý thủ tục hành chính và hồ sơ thủ tục

+ Quản lý giao tiếp hệ thống Email

+ Quản lý giao tiếp hệ thống SMS

+ Quản lý thanh toán trực tuyến

+ Công cụ thiết kế form biểu mẫu động bằng đồ hoạ

+ Công cụ import/export biểu mẫu động

+ Công cụ chuyển form biểu mẫu động thành PDF

+ Công cụ xây dựng teamplate quy trình

THIẾT KẾ HẠ TẦNG MÁY CHỦ TỐI ƯU VỚI OPENCPS 2.x

- Hệ thống mạng riêng ảo OpenVPN khi kết nối đến hệ thống máy chủ chạy OpenCPS

- Hệ thống cảnh báo khi có các thao tác kết nối đến hạ tầng máy chủ chạy OpenCPS

- Công cụ cập nhật dịch vụ, kernel hệ thống tự động

- Công cụ tự động dò quét lỗ hổng dịch vụ hệ thống

- Hệ thống phân tán và đồng bộ hoá CSDL

- Hệ thống cân bằng tải với HA Proxy, Nginx Load Balancing theo cơ chế round-robin, least-connected, ip-hash

- Hệ thống giám sát tài nguyên hệ thống máy chủ Zabbix

- Hệ thống thu thập log ELK cho hệ thống máy chủ

- Hệ thống cảnh báo tài nguyên hệ thống máy chủ bằng Email, SMS

CÁC DỊCH VỤ ĐÃ TÍCH HỢP SẴN VỚI OPENCPS 2.x

- Tích hợp Email

- Tích hợp SMS

- Tích hợp Chữ ký số doanh nghiệp

- Tích hợp Chữ ký số cơ quan nhà nước

- Tích hợp Chữ ký số cán bộ

- Tích hợp Máy ký số

- Tích hợp Thanh toán điện tử

- Tích hợp Hoá đơn điện tử

- Tích hợp Chuyển phát nhanh bưu chính

- …

OPENCPS 2.x CUNG CẤP BỘ API CHUẨN ĐỂ TÍCH HỢP:

- Cổng Thông tin điện tử Chính phủ, Cổng thông tin điện tử Bộ ngành, Cổng thông tin điện tử Tỉnh/TP (để cung cấp tình hình tiếp nhận và giải quyết hồ sơ dịch vụ công)

- Cổng Dịch vụ công quốc gia (để tiếp nhận các hồ sơ từ Chính phủ)

- Cổng Dịch vụ công Một cửa Quốc gia (NSW) (để tiếp nhận các hồ sơ có yếu tố nước ngoài)

- Trục tích hợp và chia sẻ dữ liệu LGSP (để trao đổi dữ liệu với các hệ thống khác theo hướng dẫn của Khung kiến trúc chính quyền điện tử 1.0)

- Hệ thống một cửa điện tử liên thông tại địa phương (để chuyển hồ sơ trực tuyến từ Cổng dịch vụ công trực tuyến OpenCPS tới Hệ thống một cửa điện tử, xử lý hồ sơ trực tuyến và trực tuyến trên cùng một quy trình và công bằng như nhau)

- Các hệ thống nghiệp vụ và CSDL chuyên ngành (để tương tác giữa thông tin hồ sơ và thông tin nghiệp vụ).

Phần mềm lõi Dịch vụ công nguồn mở OpenCPS cho phép linh hoạt vềmô hình, triển khai nhanh chóng và thuận tiện khi chuyển giao công nghệ cho các Chủ đầu tư.

img-relate

Quỹ đổi mới công nghệ quốc gia (NATIF) – Bộ Khoa học và Công nghệ chính thức phê duyệt thực hiện và tài trợ ngân sách thực hiện đề tài “Nghiên cứu, ứng dụng công nghệ nguồn mở xây dựng hệ thống phần mềm lõi dịch vụ công trực tuyến OpenCPS phù hợp Khung kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam”.

Ngày 27/11/2017, Quỹ đổi mới công nghệ quốc gia (NATIF) đã phê duyệt quyết định thực hiện đề tài sau 03 vòng thẩm định Khoa học. Trước đó, tháng 12/2016 Cộng động phát triển phần mềm lõi dịch vụ công nguồn mở OpenCPS, đại diện là Công ty Cổ phần phát triển nguồn mở và dịch vụ FDS và Công ty Cổ phần NetNam, Công ty Cổ phần giải pháp thông tin iWay cùng phối hợp đăng ký và thực hiện đề tài “Nghiên cứu, ứng dụng công nghệ nguồn mở xây dựng hệ thống phần mềm lõi dịch vụ công trực tuyến OpenCPS phù hợp Khung kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam”

Nhóm thực hiện đề tài gồm hơn 60 chuyên gia của Cộng đồng phát triển phần mềm lõi dịch vụ công nguồn mở OpenCPS đã trải qua 3 vòng thẩm định Khoa học. Tại từng Hội đồng thẩm định, các thành viên Khoa học của Hội đồng như GS.TSKH Đỗ Trung Tá (nguyên Bộ trưởng bộ Thông tin và truyền thông), PGS.TS Hà Quốc Trung (Giám đốc Trung tâm CNTT – Bộ KH&CN), TS Nguyễn Thành Phúc (Cục trưởng cục Tin học hoá),… đã đánh giá cao việc ứng dụng các công nghệ mới trong quá trình phát triển OpenCSP v2.x. Cùng với đó đưa ra các ý kiến nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm của đề tài có giá trị gia thăng và tính cạnh tranh cáo, có hàm lượng công nghệ và kỹ thuật tiên tiến trong lĩnh vực CNTT với các đặc tính cơ bản:

- Tính mới;

- Tính tiêu chuẩn;

- Công nghệ mở;

- Công nghệ tiến tiến;

- Khả năng mở rộng, triển khai linh hoạt;

img-relate

Cộng đồng phần mềm Dịch vụ công nguồn mở OpenCPS tham gia Hội thảo Quốc gia Phần mềm nguồn mở 2017.

Tại hội thảo phát triển phần mềm nguồn mở năm 2017 với chủ đề “Chuyển đổi số và phần mềm nguồn mở đối với các tổ chức, doanh nghiệp Việt Nam” diễn ra ngày 5/12 tại Hà Nội, Chủ tịch VFOSSA Nguyễn Hồng Quang nhấn mạnh, chuyển đổi số là việc tất yếu phải làm với mọi tổ chức và doanh nghiệp nếu muốn tiếp tục tồn tại và phát triển bền vững. Quá trình chuyển đổi số đang diễn mạnh mẽ trên thế giới, với mọi ngành nghề và lĩnh vực của nền kinh tế.

Khẳng định phần mềm nguồn mở đóng vai trò động lực và dẫn dắt quá trình chuyển đổi số, Chủ tịch VFOSSA Nguyễn Hồng Quảng cho rằng, các tổ chức và doanh nghiệp cần tận dụng tối đa những ưu thế của PMNM cho quá trình chuyển đổi số của mình.

img-relate

Một trong những đóng góp của cộng đồng phần mềm nguồn mở Việt Nam cho quá trình chuyển đổi số đã được giới thiệu tại hội thảo quốc gia phần mềm nguồn mở năm 2016, đó là phần mềm nguồn mở OpenCPS - phần mềm lõi dịch vụ công trực tuyến “Made in Vietnam” phục vụ trực tiếp cho việc xây dựng Chính phủ điện tử theo Nghị quyết 36a.

Tại Hội thảo, ông Lê Thanh Tùng – Phó giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin – Bộ GTVT với tham luận “Xây dựng các hệ thống thông tin của Bộ GTVT bằng phần mềm nguồn mở” có những báo cáo và số liệu thống kê về tình hình triển khai dịch vụ công trực tuyến tại Bộ GTVT và định hướng trong tương lai: Mở về thiết kế, Mở về kiến trúc, Mở về nền tảng,…

Được biết từ năm 2016, Trung tâm Công nghệ thông tin – Bộ GTVT đã đưa vào sử dụng rất nhiều các dịch vụ công trực tuyến của các lĩnh vực Đường bộ, Hàng hải, Đăng kiểm,… trên Phần mềm lõi Dịch vụ công nguồn mở OpenCPS.

img-relate

Cộng đồng phần mềm Dịch vụ công nguồn mở OpenCPS chính thức kết nạp thành viên tổ chức thứ 23

Cộng đồng OpenCPS được khởi xướng bởi FDS, Netnam, VidaGIS, iWay vào 22/2/2016 đến nay có sự tham gia của 23 thành viên tổ chức là các doanh nghiệp, cơ quan nhà nước và các trường đại học, viện nghiên cứu. Cộng đồng OpenCPS hoạt động đúng theo mô hình cộng đồng nguồn mở trên thế giới với Ban Điều hành, Ban Kỹ thuật, Ban Người dùng. Các Ban trao đổi, phối hợp giúp Cộng đồng OpenCPS hoạt động hiệu quả nhất. Ngày 01/12/2017 Cộng đồng phần mềm Dịch vụ công nguồn mở chính thức kết nạp thành viên tổ chức thứ 23 là Công ty CP Giải pháp Phần mềm GTO (website: http://www.gto-software.com)

Tham gia OpenCPS, GTO-software sẽ cùng hỗ trợ các thành viên tổ chức khác cung cấp giải pháp dồng bộ và trọn gói từ khâu tư vấn đến triển khai các dịch vụ công sử dụng Phần mềm lõi Dịch vụ công trực tuyến OpenCPS.

 

logo

Tin nổi bật Tin nổi bật